Businesstip: relaties op de werkvloer, taboe of een zegen?

“Open communicatie is cruciaal”

03A47950_lowZowat elk bedrijf heeft er vroeg of laat mee te maken: relaties op de werkvloer. Het is en blijft een heikel thema, dat moeilijk in regels te vervatten valt. “Zolang er geen ‘hiërarchie’ tussen de betrokken collega’s is en ze werk en privé vrij gescheiden houden, is er eigenlijk geen probleem. Daarentegen is een relatie tussen bijvoorbeeld een kaderlid en een ‘ondergeschikte’, op korte of lange termijn onhoudbaar,” meent bedrijfspsycholoog Danny Mulier.

Tip 1: Stel een gedragscode op
“Het beste wat je als werkgever kan doen om problemen te vermijden, is een gedragscode opstellen. In onze buurlanden is zoiets al vrij ingeburgerd, bij ons zijn er vooralsnog weinig ondernemingen die over zoiets beschikken. In Amerika zijn dergelijke richtlijnen zelfs vastgelegd in ‘love contracts’. Het is verstandig om op die manier bepaalde krijtlijnen af te bakenen, zodat duidelijk is wat (niet) kan. In die code kan je onder meer vastleggen dat er geen privémails mogen worden verzonden en dat bepaalde aanrakingen niet kunnen.”

Tip 2: Keur het niet af
“Als iedereen zich aan de regels houdt, hoeft er in principe geen probleem te zijn. Integendeel: zeker in het begin van de relatie, kan het ervoor zorgen dat mensen nog met meer plezier komen werken. Zolang de relatiepartners werk en privé vrij strikt gescheiden houden, is er geen enkele reden waarom je als werkgever de relatie zou afkeuren. Uiteraard moet het wel binnen de perken blijven, seksualiteit bijvoorbeeld is uit den boze.”

Tip 3: Streef een open communicatie na
“De betrokken partners doen er goed aan om, als de relatie ‘officieel’ is, dit zo snel mogelijk aan de personeelsdienst te melden. Die kan dan met het koppel gaan samenzitten om de bedrijfsregels ter zake nog even toe te lichten. De HR-dienst kan ook op eigen initiatief de betrokken partijen contacteren voor zo’n gesprek. Op die manier weten de tortelduifjes meteen waaraan ze zich dienen te houden. Schenden ze die regels, dan kan dat een reden voor ontslag zijn.”

Tip 4: Gezagsrelaties tussen geliefden zijn een tijdbom
“In principe vormen relaties geen probleem, zolang de productiviteit van de werknemer niet in het gedrang komt. Bij gezagsrelaties tussen de geliefden is dat risico wél groot, want dan kan je het functioneren van één of beide werknemers in vraag stellen. Denk maar aan evaluatiegesprekken: hoe kan je als kaderlid objectief je werknemer beoordelen, als je met die persoon het bed deelt? Sowieso is zo’n relatie een broeihaard van conflicten, die aanleiding kunnen geven tot ontslag of een overplaatsing naar een andere afdeling.”

Tip 5: Geef roddels geen kans
“Hoe discreet de liefdespartners ook zijn, vroeg of laat merken hun collega’s de relatie op. Net daarom is die open communicatie erg belangrijk. Dat geldt ook als de relatie eventueel beëindigd wordt. In dat geval komt het er voor de betrokken personen op aan hun gekwetst gevoel niet op het werk te uiten. Aangezien dat niet zo evident is, vraagt één van beide partijen vaak zelf zijn overplaatsing of ontslag aan. In elk geval moet elke eventuele actie van de werkgever erop gericht zijn de teamgeest te laten primeren en wrijvingen te vermijden.”