Cheops Technology – “We blussen geen IT-brandjes, we zorgen dat ze niet ontstaan!”

Heeft u als klein of middelgroot ondernemer het gevoel dat u stilaan ‘verstikt’ in het IT-kluwen van uw eigen organisatie? Hoog tijd om de deskundige, externe hulp van een specialist in te roepen. Zoals Cheops uit Edegem dat zich de laatste jaren succesvol ontwikkelde tot een ‘Managed Service Provider’ die IT-netwerken op een proactieve manier beheren.

“Het is niet de bedoeling dat we brandjes blussen, wel om ze te voorkomen,” steekt managing director Filip Goos van wal. “Daarvoor maken we gebruik van een vierstappenplan: audit, advies, optimalisatie en een proactief beheer van de IT-omgeving. In eerste instantie voeren we bij de meeste klanten een audit uit. We brengen de bestaande IT-omgeving in kaart en bekijken hoe we die kunnen optimaliseren, met de focus op de zakelijke voordelen voor de klant. Onder de vorm van een advies bieden we onze klanten een platform aan dat hen in staat stelt om productiviteitsverlies te vermijden en de continuïteit en beveiliging te verhogen. Maar we werken ook kostenbesparend omdat we streven naar consolidatie door bvb. het gebruik van minder servers. En we voeren een standaardisatie door waardoor de klant bvb. minder ‘operating system’ moet onderhouden. Het logische gevolg is een dalende ‘support cost’.”

Filip Goos.
Filip Goos.

IT check-up
Wanneer een organisatie ervoor kiest om de voorgestelde oplossingen te implementeren, stelt Cheops Technology een ‘service georiënteerde langetermijnrelatie’ voor. “Als een klant voor die beheermodus opteert, organiseren we elk kwartaal een meeting waarop we de activiteiten en issues van het voorbije kwartaal rapporteren. We voeren met andere woorden een IT check-up uit en bekijken hoe we de ‘gezondheid’ van het netwerk kunnen verhogen. Zo willen we maximaal bijdragen tot de operationele efficiëntie van de klant. Bovendien beschikken we over een permanent bemande service desk en tools die ons in staat stellen om IT-systemen bij de klant vanop afstand op te volgen en te monitoren. Daardoor kunnen we sneller én goedkoper ingrijpen, omdat we ons niet moeten verplaatsen. Bijkomend voordeel is dat we de medewerkers van onze klanten niet moeten storen.”

Meer efficiëntie
Dé rode draad doorheen het verhaal van Cheops Technology is efficiëntie. “Een verhaal dat we voor kmo’s en grote bedrijven schrijven. Uit onderzoek blijkt dat tot 90 % van de tijd en middelen van deze bedrijven naar het operationeel beheer of de basisinfrastructuur van hun IT-netwerk gaat. Daardoor komt het strategisch niveau van IT, dat bedrijven net onderscheidt en hen competitief voordeel biedt, veel te weinig aan bod. Wij beschikken over de mensen, tools, competentie en ervaring om dat basisniveau deskundig te beheren op een veel kostenefficiëntere manier dan die organisaties zelf kunnen. Dankzij onze werkwijze bieden we die kmo’s een IT-platform aan dat in wezen enkel toegankelijk is voor grote bedrijven. Door niet te vervallen in een ‘bits & bytes’-verhaal, maar ons te richten op de zakelijke voordelen – technologie is voor ons een middel om doelen te bereiken – spreken we trouwens ook een taal die kmo’s erg goed begrijpen. Maar hét grootste pluspunt van de onderlinge samenwerking blijft dus de vrijgekomen tijd en het budget voor de eigenlijke bedrijfsstrategie.”

Cheops_AM59-121-9_lowVan producttechnoloog tot service provider
In 1989 zet Cheops Technology zijn eerste ondernemingsstapjes als integrator van HP ‘mid range’ systemen; een heuse niche markt. Tijdens de jaren ‘90 evolueert het werkveld naar open systemen en verkoopt de IT-speler vooral technologie met aanverwante diensten. Een decennium later (2006) betrekt Cheops Technology niet enkel zijn nieuwe bedrijfsruimte in Edegem, maar evolueert de organisatie ook naar een ‘managed service’ organisatie die zijn klanten maximaal wil ondersteunen en adviseren. Dit aanbod wordt door klanten, partners en medewerkers gesmaakt. Sindsdien noteert het bedrijf namelijk een jaarlijkse groei van 15 tot 20 %. Vandaag stelt Cheops Technology 85 medewerkers tewerk en realiseert het een jaaromzet van 15 miljoen euro. Het actieterrein verspreidt zich over de provincie Antwerpen, Vlaams-Brabant en de Brusselse Noordrand.

Klanten uit kenniseconomie
Het ligt voor de hand dat Cheops Technology zich in de eerste plaats richt tot ondernemingen die IT als een strategisch middel beschouwen. “Wanneer IT enkel als een kostenfactor wordt beschouwd, kunnen we natuurlijk weinig toegevoegde waarde bieden. Uit de praktijk blijkt dat we vooral bij organisaties terechtkomen waar veel kennismedewerkers aan de slag zijn zoals advocatenkantoren, consultancybedrijven en een resem klanten die actief zijn in de Antwerpse Haven.”

logo Cheops_rgb_110Prins Boudewijnlaan 49 – 2650 Edegem – T 03 880 23 00 – cheops@cheops.bewww.cheops.be