Christophe de Moraes: Marktaandeel bij bedrijven bedraagt meer dan 80%

Ondanks de toenemende concurrentie van diverse kanalen (onder meer grootbanken, internet, ‘direct writing’, ziekenfondsen en autodealers) verkeren de verzekeringsmakelaars in Vlaanderen in blakende gezondheid. “In de uiterst competitieve Belgische markt is en blijft de makelaar het belangrijkste distributiekanaal voor verzekeringsproducten,” beklemtoont Christophe de Moraes, algemeen directeur van het FVF, de Vlaamse Federatie van Verzekerings- en Financiële tussenpersonen. “Bij bedrijven vertegenwoordigen wij 80% tot 85% van de markt en bij particulieren hebben wij ongeveer 70% marktaandeel in de niet leven verzekeringen.” Christophe de Moraes schat dat er in Vlaanderen tussen de 2.500 en 3.000 professionele makelaars actief zijn.

Christophe de Moraes, algemeen directeur van het FVF: De makelaars waren vroeger erg schadegericht en hebben in een relatief korte tijd bijna één derde van de markt van verzekeringen leven ingepalmd.”Het hoge marktaandeel in de bedrijfswereld valt op. “Verzekeringsmakelaars zijn dan ook de aangewezen KMO-adviseurs,” zegt Christophe de Moraes. “Zij zoeken vanuit hun adviesrol naar oplossingen die uiteindelijk leiden tot producten bij diverse verzekeraars. Naast de wettelijk verplichte verzekeringen – de burgerlijke aansprakelijkheid auto, de objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing en de arbeidsongevallenverzekering – zijn een aantal verzekeringen niet verplicht, maar voor elke KMO wel bijna noodzakelijk. De makelaar adviseert KMO’s inzake de risico’s die verzekerd kunnen worden. Ten eerste is er de bedrijfsschadeverzekering die onder andere het winstverlies na een brand dekt. De brandverzekering dekt enkel de materiële schade en niet de vaste kosten die doorlopen als de onderneming maandenlang stilligt. Een tweede verzekering is de verzekering gewaarborgd inkomen die de bedrijfsleider verzekert als hij of zij bijvoorbeeld een tijd werkonbekwaam is wegens ziekte of ongeval. Ten derde is er de verzekering bestuurdersaansprakelijkheid, die een uitkomst kan bieden als de bestuurder bijvoorbeeld beschuldigd wordt van nalatigheid.”

Antwerpen Manager: Als tussenpersoon moet de makelaar zijn klant het juiste advies verstrekken, terwijl verzekeringsmaatschappijen hun producten zo veel mogelijk willen verkopen. Hoe is de relatie tussen beide partijen?
Christophe de Moraes: “Er bestaat een gezonde spanning, in de positieve zin van het woord.  Verzekeringsmaatschappijen, die werken met makelaars, moeten zich natuurlijk wel aan een aantal regels houden. Er is daarom een deontologische code uitgewerkt door de drie beroepsverenigingen (zie kader) en Assuralia, de beroepsfederatie van verzekeringsmaatschappijen in België. Daarin staat zeer duidelijk het verbod vermeld voor maatschappijen  om klanten van makelaars rechtstreeks te benaderen voor bepaalde producten. Als de makelaar zijn klant adviseert om zijn autoverzekering bij de ene maatschappij te nemen en zijn familiale verzekering bij de andere, dan mag de maatschappij van de autoverzekering die klant dus niet aanschrijven om ook zijn familiale verzekering bij hem te nemen. Dat zou niet netjes zijn en bovendien de adviesfunctie van de makelaar ondermijnen.”

Diverse beroepsverenigingen in markt van bijna 30 miljard euro
België telt drie beroepsverenigingen voor verzekeringsmakelaars: het FVF voor de Nederlandstalige verzekeringsmakelaars met ongeveer 850 leden is de enig wettig erkende beroepsvereniging voor Vlaanderen, Feprabel met een 500-tal leden is er voor de Franstalige verzekeringsmakelaars en het BVVM ten slotte heeft een 15-tal leden, met name internationale brokers. De federatie van de verzekeringsmaatschappijen in België heet Assuralia. Hoe groot is de Belgische verzekeringsmarkt? De totale premie-incasso bedroeg in 2003 25,671 miljard euro en steeg in 2004 tot 28,416 miljard euro. (Bron: Assuralia).

Gulden Regel

Antwerpen Manager: Zijn er op dat vlak ooit discussies tussen verzekeringsmakelaars en –maatschappijen?
Christophe de Moraes: “De deontologische code wordt in grote lijnen gevolgd, maar af en toe stellen we inderdaad inbreuken vast. Het is dan de taak van het FVF om dat recht te zetten. Wij voeren hoe dan ook op regelmatige tijdstippen overleg met de top van de verzekeringsmaatschappijen. Meerdere verzekeraars contacteren onze federatie zelfs om onze visie te kennen wanneer zij nieuwe initiatieven willen nemen. Zelf zetten we één keer per jaar overigens een aantal positieve initiatieven van maatschappijen in de zon. Bij de voorstelling van ons jaarverslag reiken we de Gulden Regel uit. Hiervoor worden de verzekeraars genomineerd die tijdens het voorbije jaar originele initiatieven hebben genomen die ten goede kwamen van de makelarij in het algemeen.”

Antwerpen Manager: Enerzijds hebben steeds meer makelaars een eigen bankagentschap, u spreekt van 60%, anderzijds worden de grootbanken steeds actiever in de promotie van hun eigen verzekeringsproducten. Hoe groot is de concurrentie tussen beide kanalen?
Christophe de Moraes: “In België zijn er twee grote spelers in de distributie van verzekeringsproducten: de makelarij en de grootbanken. Dat beide sectoren meer en meer naar elkaar toegroeien, staat vast. Daarom heten wij sinds een aantal jaren overigens de Federatie van Verzekerings- en Financiële tussenpersonen. In een aantal domeinen, vooral inzake alles wat met financiële behoeften te maken heeft, bieden zowel bancaire als financiële producten een oplossing, elk met hun specifieke kenmerken. In niet-leven verzekeringen blijft de makelarij marktleider met een aandeel van 70%. In verzekeringen leven is de situatie echter omgekeerd omdat de grootbanken hun klanten op het vlak van beleggingen de laatste jaren steeds meer verzekeringsproducten aanbieden. Het aandeel van 30%, dat de makelaars in die markt van verzekeringen leven hebben, is overigens  helemaal niet slecht. De makelaars waren vroeger erg schadegericht en hebben in een relatief korte tijd bijna één derde van deze veeleer financiële markt ingepalmd.”

Antwerpen Manager: Brandverzekeringen worden door grootbanken nogal eens samen met een hypotheeklening aangeboden. Is dat oneerlijke concurrentie?
Christophe de Moraes: “De wet op de handelspraktijken verbiedt koppelverkoop. In de individuele onderhandeling mag het echter wel aan de klant aangeboden worden. Die situatie is niet helemaal gezond, maar veel problemen levert dat niet op. Makelaars hebben voldoende wapens om in onze competitieve markt een evengoed aanbod te doen.”

S.K.

De 15 grootste verzekeringsmakelaars

Wie zijn de 15 grootste verzekeringsmakelaars in de provincie Antwerpen? Wij zochten het uit aan de hand van de meest recente gegevens van de Trends Top 100.000 (boekjaar 2004) en publiceren het overzicht hieronder. Dit klassement houdt rekening met alle in Antwerpen gevestigde ondernemingen (vennootschappen), in de sector ‘Verzekeringen, tussenpersonen’. Ons bewust van de vele mogelijkheden om een rangschikking op te maken, kozen wij voor een klassement op basis van de toegevoegde waarde.

1.Van Dessel Verzekeringskantoor (Berlaar), Toegevoegde waarde: 3,97 miljoen euro, Werknemers: 73, Gedegeleerd bestuurders: Renier Hoedemakers en Patrick Verlinden.

2. Minerva Underwriters (Antwerpen), Toegevoegde waarde: 3,96 miljoen euro, Werknemers: 49, Gedegeleerd bestuurder: Philippe Aloy.

3. B.D.M. (Antwerpen), Toegevoegde waarde: 3,105 miljoen euro, Werknemers: 34, Algemeen directeur: Michel Van hoorickx.

4. Stanislas H. Haine (Edegem), Toegevoegde waarde: 2,23 miljoen euro, Werknemers: 25, Gedegeleerd bestuurders: Xavier Denijs, Jean-Paul Roels, Michèle Roels en André Roels.

5. Driesassur (Antwerpen), Toegevoegde waarde: 2,13 miljoen euro, Werknemers: 25, Algemeen directeurs: Eric Spruyt en Alain Spruyt.

6. Meeus (Borgerhout), Toegevoegde waarde: 1,85 miljoen euro, Werknemers: 21, Gedegeleerd bestuurder: Marc Severijns.

7. Belgibo (Antwerpen), Toegevoegde waarde: 1,83 miljoen euro, Werknemers: 24, Gedegeleerd bestuurder: Patrick Claerhout.

8. Hermes Verzekeringsgroep (Berchem), Toegevoegde waarde: 1,56 miljoen euro, Werknemers: 23, Gedegeleerd bestuurder: Jan Velter.

9.Anglo-Belge Special Risks (Berchem), Toegevoegde waarde: 1,455 miljoen euro, Werknemers: 8, Gedegeleerd bestuurder: Marc Delloye.

10. Induver Antwerpen (Antwerpen), Toegevoegde waarde: 1,24 miljoen euro, Werknemers: 23, Gedegeleerd bestuurder: Herwig Verstraeten.

11.Van Ameyde Mar. & Ind.Bel (Antwerpen), Toegevoegde waarde: 1,16 miljoen euro, Werknemers: 17, Gedegeleerd bestuurder: Peter Den Dikken.

12. Kegels Verzekeringen en Beleggingen, (Merksem), Toegevoegde waarde: 1,15 miljoen euro, Werknemers: 17, Gedegeleerd bestuurder: Henri Kegels.

13. Belgische Spaar-Unie (Turnhout), Toegevoegde waarde: 1,12 miljoen euro, Werknemers: 39, Zaakvoerder: Johnny Verkuringen.

14. Broeckx en Co (Antwerpen), Toegevoegde waarde: 1,08 miljoen euro, Werknemers: 16, Gedegeleerd bestuurder: Claude Laroye.

15. Langlois en Compagnie (Antwerpen), Toegevoegde waarde: 1,07 miljoen euro, Werknemers: 13, Gedegeleerd bestuurder: Paul Pistorius.