Containers De Vocht neemt eerste Scania Compressed Natural Gas (CNG) vrachtwagen in België in gebruik

De firma De Vocht uit Rumst beschikt als eerste Belgische onderneming over een Scania vrachtwagen op Compressed Natural Gas (CNG).

Koen Appels, Scania sales director Belux, overhandigt de sleutels van de eerste Belgische Scania CNG vrachtwagen aan Jan De Vocht, bestuurder NV Containers De Vocht.
Koen Appels, Scania sales director Belux, overhandigt de sleutels van de eerste Belgische Scania CNG vrachtwagen aan Jan De Vocht, bestuurder NV Containers De Vocht.

Het nieuwe voertuig voldoet aan de strenge EEV-milieunorm en past uitstekend in de filosofie van milieubewust werken van firma De Vocht.
Afvalverwerking én milieubedrijf … dat gaat bij firma De Vocht uit Rumst perfect samen. Het familiebedrijf spitst zich sinds 2001 toe op het verzamelen, sorteren en verwerken van afval in België.  De Vocht levert afvalcontainers bij bedrijven en particulieren en verwerkt het afval in een eigen hoogtechnologisch sorteercentrum, waarbij zoveel mogelijk wordt gerecycleerd.

Duurzaam en milieubewust
De firma kiest resoluut voor een duurzame groei met maximaal respect voor mens en milieu. De Vocht investeert daarom enkel in propere en stille vrachtwagens. De aankoop van een Scania P310 Compressed Natural Gas (CNG) EEV vrachtwagen ligt in de lijn van deze filosofie. De gasmotor is erg stil voor zowel bestuurder als omwonenden. De cijfers spreken voor zich: 20 % reductie van de CO2-uitstoot en 95 % reductie van de uitstoot van fijn stof. Kortom, een wezenlijke bijdrage aan een schoner milieu. De Vocht heeft momenteel tien Scania vrachtwagens in dienst. Later op het jaar worden nog twee Scania drie-assers met Translift kettingsysteem geleverd.

Meer info: www.de-vocht.be.