Dauginet Advocaten – “Voorkomen, vermijden en oplossen van belastinggeschillen”

“Elke situatie is uniek, telkens weer maatwerk,” zeggen advocaten Ida Bollingh en Dirk Van Belle van advocatenkantoor Dauginet, dat het pallet van fiscaal recht tot in de kleinste details beheerst. Over de jaren heen bouwde Dauginet een ijzersterke reputatie op bij zowel de belastingadministratie als bij de rechtbanken en hoven.

Vennoten Ida Bollingh, Victor Dauginet, Dirk Van Belle, Peter Van Eysendeyk en Bruno Cardoen.
Vennoten Ida Bollingh, Victor Dauginet, Dirk Van Belle, Peter Van Eysendeyk en Bruno Cardoen.

Zowel kleine als grote, nationale als internationale fiscale problemen biedt Dauginet het hoofd. “We zijn een onafhankelijk team van elf belastingadvocaten, gespecialiseerd in fiscaal recht. We geven fiscaal advies en behandelen fiscale geschillen in de meest ruime zin,” zegt advocate Ida Bollingh. Dit geldt voor de indirecte belastingen (zoals btw, douane en accijnzen, successie- en registratierechten en mileutaksen) als voor de directe belastingen (zoals vennootschapsbelasting, personenbelasting en lokale belastingen). Ons kantoor heeft ook een bijzondere expertise in ondernemingsstrafrecht, van fiscaal strafrecht tot anti-witwaswetgeving.”

In het portfolio van Dauginet zitten veel kmo’s. “De toename van de belastingregelgeving vraagt veel van grote en kleine bedrijven,” zegt advocaat Dirk Van Belle. “Quasi dagelijks zijn er wijzigingen. Neem de verhoging van de liquidatiebelasting en de roerende voorheffing, of de veranderingen in de btw. Die wijzigingen vergen veel aanpassingsvermogen van de bedrijfsleiders, meer nog, ze roepen weerstand op wegens een gebrek aan stimulerend beleid.”

Kijken naar de eigen situatie
Voorkomen, vermijden en oplossen van belastinggeschillen. Dat is het motto van dit advocatenkantoor met thuisbasis op het Antwerpse Eilandje. “De kwaliteit van dienstverlening is voor ons doorslaggevend. Elke situatie is uniek, elk fiscaal geschil maatwerk. Toch roepen we op om fiscale geschillen zo veel mogelijk te voorkomen door preventief naar de eigen fiscale situatie te kijken. In elke kmo kan men vooraf de zwakke plekken van de jaarlijkse aangifte in de vennootschapsbelasting in kaart brengen,” aldus Ida Bollingh. “Win vooraf advies in over de fiscale consequenties. Moet er bijvoorbeeld een ruling aangevraagd worden of niet? Een ruling is een voorafgaande beslissing in fiscale zaken die tot stand komt na een dialoog met de belastingadministratie. Via deze beslissing krijgt de belastingplichtige een duidelijk juridisch bindend standpunt van de administratie met betrekking tot de fiscale gevolgen van een bepaalde verrichting. Zo verkrijgt de belastingplichtige op voorhand zeer concrete rechtszekerheid.  Nodig ook de cijferberoepen in uw bedrijf -de accountants en boekhouders – uit om voorafgaand mee te denken.”

Dauginet AdvocatenRechtszaak vermijden
De meeste fiscale geschillen worden opgelost zonder betrokkenheid van een rechter. “Een belastingcontrole is niet altijd slecht omdat dan de standpunten met de administratie worden afgetoetst,” zegt Dirk Van Belle. “Met een bemiddeld akkoord vermijd je een duurdere en langdurige procedure bij de rechtbank. De advocaten van Dauginet hebben door jarenlang te onderhandelen als gelijke gesprekspartners goodwill bij de administratie opgebouwd. Deze reputatie steunt op wederzijds respect en vertrouwen. Het is in die gesprekken een voortdurend zoeken naar evenwicht, met het belang van onze cliënt in het achterhoofd. De ambtenaren van de fiscale administratie doen prima werk en zijn goed onderlegd in de materie. Door met hen te overleggen komen we tot een brede waaier aan duurzame oplossingen.”

Ondernemingsstrafrecht
Advocatenkantoor Dauginet is bovendien dé specialist in fiscaal ondernemingsstrafrecht. “Deze tak van het fiscaal recht staat sinds de laatste jaren sterk in de kijker,” aldus Dirk Van Belle. “De zaken die we behandelen zijn zeer uiteenlopend:  van fiscale domicilie-fraude tot foutieve facturatie.”

De elf Dauginet-advocaten zijn gespecialiseerd in alle materies van het nationale en internationale fiscaal recht en worden door collega-advocaten geraadpleegd om hun expertise. Een voorbeeld van dergelijke specialisatie zijn successieplanning en het successierecht. “Een centrale vraag die daarbij steeds terugkeert, is hoe het vermogen fiscaal zo aantrekkelijk mogelijk kan worden overdragen aan kinderen of andere nabestaanden,” aldus advocaat Dirk Van Belle.

Voorvechters van correcte fiscaliteit
De recente verhoging van de belasting op liquidatiedividenden tot 25 %, de onduidelijke wettelijke regelingen in verband met de belasting op het voordeel van alle aard. Het zijn zaken waarover de afgelopen maanden fel werd gediscussieerd. De advocaten van Dauginet schromen niet om via rechtbank of pers een standpunt in te nemen. Advocaat Dirk Van Belle: “Wij zijn voorvechters van een correcte, voorzienbare fiscaliteit, die zo stabiel mogelijk blijft. Als fiscaal advocatenkantoor nemen wij deel aan de discussie, voor het algemeen fiscaal belang.”

dauginet-kleurNapelsstraat 32-34 – 2000 Antwerpen – T 03 232 51 31 –  advocaten@dauginet.comwww.dauginet.com