De broers Huug en Patrick Van Gompel “Papier is de rode draad in onze familie”

huub-patrick-van-gompel

Broederlijke passie voor lerende letteren

Een job als een ander. Met die reportagereeks kroop VTM reporter Patrick Van Gompel in de huid van buitenwippers en postbodes. Het was meer dan een originele manier om reportages op te bouwen, hij toonde respect voor elke job. Patrick is heel graag journalist en wil dat nog lang blijven. Al zegt uitgever van boeken, zoals zijn broer Huug, hem ook wel iets. Huug Van Gompel is medestichter van Uitgeverij Garant en algemeen directeur van de uitgeverscombinatie Maklu, Garant en Spinhuis. Huug en Patrick wisselen geregeld ideeën uit over hun gezamenlijke passie: lerende letteren. Structureel samenwerken doen ze niet. Behalve die ene keer toen ze samen onderhandelden voor broer Frank. Resultaat: een stevig voetbalcontract bij Racing Mechelen.