Businesstip: De pro’s en contra’s van sociale media op het werk

“Baken duidelijke regels af”

Social network conceptVoor heel wat ondernemingen is de omgang met sociale media op het werk een forse uitdaging. Mensen leven meer dan ooit online, maar staan dikwijls onvoldoende stil bij de gevolgen van een eventuele verbale uitschuiver op de internetfora. Het stelt menig werkgever voor de vraag in hoeverre hij het gebruik van Twitter, LinkedIn en Facebook moet toelaten of verbieden. Hieronder vindt u enkele nuttige aanwijzingen om daar verstandig mee om te gaan.

Tip 1: U beslist
Als werkgever beslist u of de werknemers tijdens de arbeidstijd toegang tot de sociale media krijgen. Vanuit het werkgeversgezag, heeft u dus het recht dat te weigeren. Gedurende de vrije tijd, hebben werknemers het recht om op dergelijke platformen te doen wat ze willen. Belangrijk is wel dat ze zich dan loyaal opstellen tegenover u. Werknemers hebben niet het recht om via die kanalen oneerlijke concurrentie te voeren, zich negatief over de werkgever uit te laten of bedrijfsgeheimen prijs te geven.

Tip 2: Stel concrete regels op
Uit een enquête die twee jaar geleden in zes Europese landen (waaronder Frankrijk, Nederland en Duitsland) werd uitgevoerd, bleek dat in liefst 80 procent van de ondernemingen het gebruik van sociale media verboden is. Wie het wel toelaat, doet er goed aan om, in samenspraak met de bedrijfsjuristen, concrete regels op te stellen. Op die manier is voor iedereen meteen duidelijk waar de grenzen liggen. Zo kunnen pijnlijke blunders worden vermeden en kunnen sociale media zich zelfs tot een gedroomd communicatiemiddel ontpoppen.

Tip 3: Streef naar een goede balans tussen werk en privé
Een recent onderzoek bij medewerkers van een telecombedrijf wees uit dat zij de sociale media op de werkvloer hoofdzakelijk voor professionele doeleinden gebruiken. Dat kan, want kanalen als Facebook en LinkedIn lenen zich goed om op de hoogte te blijven van wat er leeft in de maatschappij. Wie het toelaat, moet beseffen dat medewerkers deze media onvermijdelijk af en toe gebruiken om contact te houden met vrienden en familie. Het privéleven stopt nu eenmaal niet aan de bedrijfsingang.

Tip 4: Maak duidelijk welke gevolgen verkeerd gebruik kan hebben
Wie zijn gat verbrandt, moet op de blaren zitten. Dat geldt ook voor verkeerd gebruik van sociale media. Er bestaan inmiddels al voldoende voorbeelden van mensen die werden ontslagen nadat ze bijvoorbeeld op Facebook hun beklag over hun werkgever hadden gemaakt. Dankzij sociale media kan je ook beter bepaalde zaken controleren: als iemand zich ziek meldt maar die dag wel vrolijk berichten op Twitter of LinkedIn zit te spuien, kan ook dat een reden tot ontslag zijn.

Tip 5: Bepaal vooraf welke richting je met sociale media uit wil
Vooraleer sociale media op de werkvloer worden geïntroduceerd, is het belangrijk vast te leggen wat u er concreet mee wil doen en bereiken. Zo is het bijvoorbeeld een ideaal instrument om aan het imago van uw bedrijf te werken. Sociale media kunnen ook interessant zijn om aan klantenbinding of kennisdeling te doen. Aangeraden wordt om vooraf te bepalen welke rol sociale media spelen in het volledige communicatieplan.