De verjaringsstuitende ingebrekestelling door een advocaat

Wie herkent het niet? Schuldenaren die niet betalen en ondanks verschillende aanmaningen steeds een uitvlucht toveren om nog uitstel van betaling te krijgen.

Inge De Haes.
Inge De Haes.

Sommige schuldenaren zijn meesters in het zoeken van uitvluchten waardoor op een gegeven ogenblik de vordering zelf verjaard is. Om te voorkomen dat een vordering verjaart, was je verplicht om een dagvaarding uit te brengen.

Sinds 11 juli 2013 kan een ingebrekestelling die uitgaat van een advocaat of gerechtsdeurwaarder de verjaring stuiten voor maximum een jaar. Dit is toch vooral handig wanneer partijen nog in een onderhandeilngsfase zitten om tot een regeling te komen. Het vermijdt de kosten van dagvaarding maar het geeft ruimte van een jaar extra om tot betaling of een regeling te komen.

De ingebrekestelling in kwestie dient wel aan welbepaalde voorwaarden te voldoen. Bovendien kan zulke ingebrekestelling slechts eenmaal verstuurd worden, wordt de verjaringstermijn verlengd met maximum een jaar en uiteraard zonder dat de verjaring voor de vervaldag van de initiële verjaringstermijn kan intreden.

Het spreekt voor zich dat de verjaringsstuitende ingebrekestelling vooral bijkomende ademruimte kan voorzien in geval van rechtsvorderingen die aan een korte verjaringstermijn (minder dan 5 jaar) onderworpen zijn, bv. transport, consumentenkoop en huurindexatie.

Indien duidelijk blijkt dat de schuldenaar toch in gebreke zal blijven te betalen kan uiteraard nog steeds tot dagvaarding worden overgegaan.

Inge De Haes, Lexeco Advocaten.