De visie van Filip Tilleman en Eddy Van Camp – “Zelfs geschrapte advocaten mogen juridisch advies geven!”

Filip Tilleman
De advocatuur bevindt zich de laatste tijd in vrij woelige wateren. De vrijstelling van btw die voor de advocaten gehandhaafd blijft, is een doorn in het oog van bijvoorbeeld de notarissen die vanaf dit jaar wel btw moeten heffen. De advocaten van hun kant vinden het dan weer ongepast dat ook notarissen en bij uitbreiding accountants en fiscalisten juridisch advies verstrekken. Wij peilden bij Filip Tilleman van Tilleman-Van Hoogenbemt en Eddy Van Camp van EVC Advocaten naar een reactie.

Filip Tilleman van Tilleman-Van Hoogenbemt vindt het normaal dat advocaten vrijgesteld blijven van btw: “Wat wij doen, is een service verlenen aan de modale burger. Wij verkopen geen producten, maar zorgen voor rechtstoegang voor gewone mensen. Als je daar btw op gaat heffen, maak je het meer dan een vijfde duurder voor Jan Modaal om op te komen voor zijn rechten. Dat is een bijkomende drempel. En dat terwijl het voor veel mensen sowieso al een grote stap is om naar een rechtbank te stappen.”

Eddy Van Camp
Eddy Van Camp van EVC Advocaten is op zijn beurt niet gelukkig met het feit dat ook notarissen, accountants en fiscalisten juridisch advies geven: “Je kan je vragen stellen omtrent de kwaliteit van dat juridisch advies, maar méér kan je niet doen. We hebben wel een exclusiviteit op het pleiten, maar niet op het verstrekken van juridisch advies. Ik vind dat jammer, want op die manier help je de mensen niet echt. Uiteindelijk zijn wij speciaal opgeleid om burgers te helpen in het bekomen of vrijwaren van hun rechten. De anderen niet. Maar ja, als je ziet dat zelfs collega’s die geschorst werden van de balie, nog even vrolijk juridisch advies mogen verstrekken, dan weet je het wel.”

Dirk Hermans