De visie van Guido Poffé (KBC) over toekenning kredieten

“Ons weigeringspercentage is niet gestegen, integendeel”

Geven banken vandaag minder krediet dan in het verleden, voor de financiële crisis? “Neen,” stelt algemeen directeur Guido Poffé van KBC resoluut. “In vergelijking met de voorbije tien jaar is ons weigeringspercentage niet veranderd. Iedereen die met een sterk dossier op de proppen komt, heeft zeker een goede kans op toekenning.”

Guido Poffé (KBC): “Recente beleggingscijfers tonen aan dat er opnieuw heel wat wordt geïnvesteerd.”

“In vergelijking met 2007 hebben de Belgen 78,9 miljard euro meer spaargeld op hun rekeningen gestort,” beklemtoont Guido Poffé. “Toch heeft de Belgische banksector nog meer kredieten gegeven, met name 88,1 miljard euro. 70 % van onze ondernemingskredieten gaat naar kmo’s, de overige 30 % is bestemd voor grote bedrijven. Natuurlijk houden we wel rekening met economische omstandigheden. Een garagist die vorig jaar 100 auto’s verkocht en ons toen benaderde met een waterdicht investeringsplan, had toen meer kans om een krediet toegekend te krijgen dan in 2012, met een gevoelig tanende verkoop.”

Brengt de heersende economische crisis de afbetalingsplannen soms in het gedrang? “Onze kredietnemers komen hun verplichtingen goed na en uiteraard verheugt ons dat. Ik denk dat dit mede een gevolg is van de goede begeleiding die ze krijgen in onze kantoren, waar ze met raad en daad worden bijgestaan door specialisten. Meteen nadat Ford Genk Limburg in rouw dompelde, hebben wij onze lokale kantoorhouders de toelating gegeven om met enkele gepaste oplossingen het economisch weefsel in die provincie te ondersteunen. Dit snel en efficiënt realiseren is een voordeel van een Belgisch verankerde bankverzekeraar.”

Geschonden vertrouwen
Die inspanning kan helpen om het geschonden vertrouwen in de banksector te helpen herstellen. Hoe sterk heeft KBC daaronder geleden? “Het is logisch dat de financiële crisis het vertrouwen van particulieren en ondernemers in de banken heeft ondermijnd. Er heerste veel argwaan over de bank als instituut, maar het vertrouwen in de plaatselijke kantoren en adviseurs is min of meer intact gebleven. Recente beleggingscijfers tonen aan dat er opnieuw heel wat wordt geïnvesteerd. Zo was oktober 2012 op dat vlak bijvoorbeeld een bijzonder goede maand. We merken dat veel klanten weer beslissingen durven nemen op lange termijn, al blijven ze daarbij – terecht – vooral kiezen voor oplossingen met een hoog veiligheidsaspect, waarbij het kapitaal dus beschermd blijft.”

Bart Vancauwenberghe