De visie van Inge Geerdens van CVWarehouse: “Laat leraren ervaring opdoen bij bedrijven, voor of tijdens hun onderwijscarrière”

Inge-Geerdens“De kloof tussen onderwijs en bedrijfsleven is veel te groot,” vindt Inge Geerdens, oprichter van headhuntersbureau Executive Search, dat ze zeven jaren geleden verkocht aan Acerta, en van CVWarehouse, dat online rekruteringssoftware aanbiedt. “In de cruciale adolescentiejaren worden onze kinderen opgeleid door mensen die toch wel ‘risico-avers’ zijn. En aan een hogeschool of universiteit, kunnen ze niet meer ‘buizen’, alles draait rond studiepunten die ze jaar na jaar verwerven. Ze leren niet meer echt tegenslagen incasseren. Dat is nefast voor hun ondernemersmentaliteit. Waarom kunnen we leerkrachten niet verplichten om eerst twee jaar in de privé te werken, vooraleer ze in het onderwijs starten? Of om tijdens de vakantieperiodes een stage in een bedrijf te doen? Verplicht weliswaar.”

Inge Geerdens maakt zich zorgen over de opleiding van de Vlaamse jongeren, die op 1 september weer massaal naar de schoolbanken trokken. Ze heeft zelf drie kinderen, van 14, 15 en 17 jaar, en begeleidt onder andere via het project Bryo van Voka startende ondernemers. “Vlaanderen doet veel inspanningen om ondernemerschap te stimuleren,maar zonder veel effect. Het aantal starters stijgt, maar er blijven er niet veel over die ook werkelijk een bedrijf opstarten. Logisch wellicht, want tijdens hun adolescentie zitten jongeren op school in een erg ‘risico-averse’ omgeving. Ik studeerde na mijn humaniora vertaler. Op geen enkel moment is tijdensmijn schoolcarrière het woord ‘ondernemer’ gevallen. Dat ik daar aanleg voor heb, wat later bleek, isook nooit boven water gekomen. Het onderwijssysteem heeft daar gewoon te weinig aandacht voor. Nu hoor je het al meer, in mijn tijd bestond dit niet.”

Voeling

Dat komt mede door de achtergrond en de ervaring van het lerarenkorps, vindt ze. “Om ondernemerschap te herkennen en aan te moedigen, moet je er voeling mee hebben. De meeste leerkrachten hebben echter nooit in een bedrijf gewerkt. Meer nog: het onderwijs als beroepskeuze komt– in sommige gevallen – meevoort uit ‘risico-aversheid’. Als leraar heb je werkzekerheid, zeker als je benoemd bent, een degelijk salaris, een goed pensioen, veel vakantie ook, … Er zijn uiteraard heel veel erg gemotiveerde leerkrachten, dat besef ik. Maar wat ondernemen is, weten ze vaak niet. Waarom ze niet verplichten om eerst twee jaar in een bedrijf te werken, vooraleer ze hun onderwijscarrière starten? Of één of meer bedrijfsstages tijdens vakantieperiodes? Hun kennis over en voeling met ondernemen zou er enorm door toenemen. En dat kunnen ze dan overbrengen op hun leerlingen. Dit zou een enorme win zijn.”