De visie van Johan Proost (Ipsen Logistics) op machtsconcentratie bij rederijen

“Antwerpse rederijen hebben alle macht in handen”

Johan Proost, algemeen directeur van Ipsen Logistics en ondervoorzitter van de Vereniging van Expediteurs van Antwerpen, is bezorgd over de toenemende macht van de rederijen. “Ik ben een kwarteeuw actief in de Antwerpse haven en heb dit nog nooit meegemaakt.”

Johan Proost (Ipsen Logistics): “We moeten dringend out of the box beginnen denken of we graven ons eigen graf.”

“De rederijen hebben momenteel alle macht in handen,” vertelt Johan Proost. “We zijn compleet geëvolueerd van een buyers naar een sellers market. Een paar jaar geleden kostte een container naar Hong Kong nog 50 dollar. Nu is de situatie helemaal omgeslagen. De rederijen creëren bewust een kunstmatige schaarste. Dat is een ongezonde situatie, maar we kunnen en mogen alleen maar lijdzaam toekijken.”

Concurrentie uit het zuiden
Proost waarschuwt ook voor de toenemende concurrentie uit misschien onverwachte hoek. “De Franse havens zijn bijzonder sterk bezig. Antwerpen is nochtans nog steeds dé expeditiehaven bij uitstek. 80 % van alle vrachten hier gebeurt via expediteurs, maar we moeten wel dringend out of the box beginnen denken of we graven ons eigen graf. We zullen een andere markt moeten aanspreken of dezelfde markt op een andere manier benaderen. De manier waarop we nu al 50 jaar business doen, is compleet achterhaald.”

Opleiding en navorming
Die andere manier van denken is misschien het enige voordeel geweest aan de hele crisis. “De crisis waarin we ons nu opnieuw bevinden, zag je trouwens al van heel ver aankomen. In 2008-2009 kreeg de hele logistieke sector klappen, dan weet je dat je ook aan het eind van de logistieke keten de gevolgen daarvan moet dragen. Laat ons daarnaast ook veel investeren in opleiding en navorming, want ook dat is vandaag een heikel punt. Er is nog nauwelijks iemand te vinden die een ton ijzer kan verschepen dat langer is dan dertien meter, omdat het dan niet in een container kan, terwijl breakbulk en projectcargo altijd een van onze sterkste troeven waren,” aldus Johan Proost.

Patrick Poppe

Lees meer in ons debat Haven en Transport in Antwerpen Manager 58.