De visie van Kevin Van der Straeten (Eventplanner.be) over de sputterende event-sector

“Evenementen kunnen alleen met een meetbare doelstelling ‘return’ opleveren”

Uit de recentste EventMonitor van Eventplanner.be blijkt dat het ondernemersvertrouwen van Belgische en Nederlandse eventbedrijven zakt met zo’n 4 % en dat 23 % van die firma’s een omzetdaling verwacht. “We moeten conclusies durven trekken,” vindt managing director Kevin Van der Straeten.

Kevin Van der Straeten (Eventplanner.be): “Als het crisis is, moeten we maar creatief omspringen met de beschikbare budgetten en kritisch durven kijken naar wat echt nodig is om de doelstellingen te bereiken.

“We mogen zeker niet panikeren, maar het is wel een vingerwijzing binnen een markt die het door de crisis al hard te verduren heeft gehad. Een signaal dat we de dingen anders moeten gaan bekijken en dat we als sector beter moeten communiceren,” aldus Kevin Van der Straeten.

Evenementen meetbaar maken
Kevin Van der Straeten: “Evenementen worden nog al te vaak gepercipieerd als iets dat leuk, maar niet echt nodig is. Terwijl een event zijn plaats heeft in de marketingmix van een bedrijf en wel degelijk een hoge ROI oplevert. Alleen heeft niemand dat al eens expliciet gezegd. Het wordt tijd dat we, net als de andere sectoren in de marketing, gaan focussen op de opbrengst van een evenement voor een bedrijf en dat ook dik in de verf zetten. Een event is de enige marketinguiting waarbij je zo lang en rechtstreeks invloed hebt op je klant. We moeten dat meetbaar maken en als argument uitspelen om bedrijven warm te maken voor evenementen.”

Doelstellingen formuleren
Kevin Van der Straeten: “Het mag niet meer zo zijn dat een bedrijf een eventbureau vraagt om eens ‘iets te organiseren’, waarbij de nadruk dan vooral ligt op de logistieke invulling van een feest. Nee, we moeten met de bedrijven aan tafel gaan zitten en duidelijke doelstellingen formuleren rond wat ze met hun event willen bereiken. Die doelstellingen moeten nadien opgevolgd en becijferd worden. Alleen zo kunnen we bewijzen dat zo’n evenement een nuttige besteding is, die zijn plaats in de marketingmix meer dan verdient. En als het crisis is, dan moeten we maar creatief omspringen met de beschikbare budgetten en kritisch durven kijken naar wat echt nodig is om de doelstellingen te bereiken.”
www.eventplanner.be/nl

Dirk Hermans