EBM Solutions – Training, coaching en advies in zelfsturend management

“Om succesrijk te zijn in onze huidige kennismaatschappij is het essentieel dat bedrijfsleiders anders omgaan met hun medewerkers,” pleit EBM Solutions. “Maak van je mensen ondernemende medewerkers met een hoge betrokkenheid, veel verantwoording tot zelf beslissen en ruimte om hun creativiteit te kunnen inzetten voor het bedrijf. Een toenemende productiviteit, dalend ziekteverzuim, hogere loyaliteit en meer tevreden klanten is wat de werkgever er voor terugkrijgt.”

Aart Potter en Gwen Geerinck.

Aart Potter, Co-creating manager EBM Solutions: “Lange tijd werd de medewerker gekneed tot hij paste in de onderneming. Het was buigen of barsten. In de huidige context waarin productie plaats heeft gemaakt voor een kennismaatschappij werkt dat niet langer!”

EBM Solutions richt ontbijt- en dagsessies in als kennismaking op basis van het principe van de 3V’s, Vakmanschap, Verantwoording (nemen) en (wederzijds) Vertrouwen. Dit zijn individuele seminars voor bedrijfsleiders en meerdaagse seminars op maat van een onderneming. EBM Solutions voorziet ook in een volledige trajectbegeleiding om de nieuwe bedrijfsstructuur en omgang met de medewerkers in samenspraak met het bedrijf te implementeren.

Menselijk kapitaal

“Intrinsieke waarden, mensen, milieu en kapitaal in evenwicht zijn de fundamenten die een bedrijf dragen,” stelt Aart Potter. “Mensen die slecht functioneren, doen dat zelden uit slechte wil; eerder omdat ze onvoldoende ruimte krijgen en aan de slag moeten waar ze hun talenten niet kunnen laten gelden. Door een democratische bedrijfscultuur met een duurzaam karakter te creëren in alle lagen van de organisatie schep je een win-win situatie voor werkgever en werknemer. We laten bedrijven leven, niet overleven. De juiste mens, op de juiste plaats, op het juiste moment binnen het bedrijf: dat is het meest effectief.”

“Iedereen regelt privé zoveel uiteenlopende zaken, maar mag dat op de werkplek plots niet doen,” analyseert Gwen Geerinck, Co-Creating Leader. “Zelfstandig werken, wat niet synoniem is voor ongecontroleerd laten begaan, is de sleutel naar de toekomst.” Dat betekent de mens in zijn waarde herkennen en hem de middelen aanreiken om zelfstandig te functioneren, zoals toegang tot informatie, een opleiding die de werknemer toelaat maximaal gebruik te maken van de ICT-infrastructuur, investeren in flow-management, enzovoort. Het betekent evenzeer dat tegenover de geboden vrijheid ook het dragen van verantwoordelijkheid staat. “Wie als individu zelf verantwoordelijk is, presteert beter en ontlast daardoor de manager, die meer tijd vrij krijgt voor zijn core-business,” gaat Gwen Geerinck verder. “Bovendien stijgt de klantenservice en bijgevolg de klantentevredenheid door het beter presteren van de juiste medewerker op de juiste plaats.”

Analyse, advies, coaching

Elke tussenkomst van EBM Solutions, die zowel bedrijven kleiner als 50 medewerkers of daarboven bedient, begint met een audit en oriëntering op het vlak van People management, financieel, ICT, Internet marketing en milieu. Daarna geven zij een advies en oplossingen over het optimaal organiseren van het bedrijf waarbij de rol van de bedrijfsleiding de essentie vormt. Er wordt bepaald waar de grootste noden zitten en hiervoor wordt een actieplan uitgewerkt, dat eventueel stapsgewijs kan worden uitgevoerd. Indien de klant dat wil, sluit een begeleide implementeringfase hierop aan met een solide coaching en training aan de basis én aan de top. De bedrijfsstructuur van binnenuit herschikken is essentieel voor het welslagen van de operatie,” besluit Aart Potter. “Door dit model toe te passen komt de winst en werkplezier in het bedrijf vanzelf terug!”

Boek een Basic Life Business Seminar voor € 97* en ervaar wat dit voor uw organisatie kan betekenen.

Op 10 november van 10.00-17.00 uur in het fraai gelegen Keienhof in Kalmthout. Voor € 97 en elke 2e deelnemer € 57 (prijzen exclusief BTW). Prijs is inclusief ontvangst, lunch, koffie- en thee breaks.

Boek via www.ebmsolutions.be.

BNO Business Center The Factory
Middelmolenlaan 175, 2100 Antwerpen- Deurne
Tel.: 03-327 38 51, aart@ebmsolutions.be, www.ebmsolutions.be