ecobeton water technologies – Waterhuishouding stroomlijnen van kost naar opbrengst

Water is de dagelijkse biotoop van ecobeton water technologies uit Sint-Truiden. Al van bij de start van het bedrijf spelen innovatie, ontwerp en engineering de hoofdrol bij hun vier kerncompetenties: regenwater, huishoudelijk afvalwater, stedelijk en industrieel water management. Peter Kuijpers verduidelijkt aan de hand van een concrete case wat optimalisatie van de waterhuishouding kan betekenen voor een bedrijf.

Reflectie en optimalisatie

Peter Kuijpers.

“Waterverbruik en afvalwater zijn eigen aan bedrijfsprocessen. Daarbij vragen factoren als de aanvoer van leidingwater, de beperking van grondwateropname en bedrijfsafvalwaterlozing steeds meer aandacht. De kosten stijgen jaarlijks, de regelgeving wordt voortdurend verscherpt, de impact op het milieu almaar groter…”

“De waterstroom is vaak de verantwoordelijkheid van verschillende secties in een bedrijf. Men staat er daarom niet echt bij stil. Eens goed kijken intern, de waterhuishouding grondig in kaart brengen, levert nochtans stof tot nadenken. Want tel maar eens uit: leidingwater of hemelwater, lozingsheffingen van afvalwater versus waterbehandeling en hergebruik… Maar ook en zelfs meer specifiek inzicht: welk water wordt waar, wanneer en waarvoor gebruikt?”

Klik en collect

“Het is de uitkomst van die oefening die ook kmo’s de klik laat maken. Die reflectie laat optimaliseren, water-, energie- en kostenbesparingen realiseren. Immers, een efficiënte en gestroomlijnde waterhuishouding verbindt economie aan milieuwinst. En of het nu gaat om een optimalisatieadvies voor afvalwaterzuivering, -recuperatie of andere waterbesparingsmaatregelen: voor al deze vraagstukken hebben we de juiste kennis in huis. We begeleiden bedrijven bij de volledige waterketen. We monitoren en reiken oplossingen aan om de processen schoner en efficiënter te maken, zorgen voor winst door rationaliseren.”

Voorbeeld uit de praktijk

Ter illustratie: Natuursteenbedrijf Renier. “Dagelijks zijn grote hoeveelheden water nodig om te zagen, snijden, schuren en polijsten, plus koel- en schoonmaakwater voor de machines.” Het bedrijf zocht naar een oplossing om zoveel mogelijk proceswater te hergebruiken en het verlies aan te vullen met regenwater. “Een modern regenafwateringssysteem zorgt ervoor dat hemelwater niet meer rechtstreeks afgevoerd wordt via de riolering, maar gebruikt wordt als proceswater. Voor de nazuivering van het proceswater werd hun bestaande installatie uitgerust met microfiltratie units, besturing en pompen. Resultaat: een verhoogde recuperatiegraad tot meer dan 80% en dus een aanzienlijke besparing op jaarbasis op de kostprijs van het leidingwater. De investering in de microfiltratie, inclusief sturingskast, pompen en buffertank is terugverdiend in zowat twee jaar. Bovendien wordt fors bespaard op de lozingsheffing voor het afvalwater.”

ecobeton water technologies is een 100% Belgische kmo, die in 2010 haar 100-jarig bestaan vierde. Een historiek van meer dan 12.000 installaties getuigt van de knowhow en hands on mentaliteit voor élk watervraagstuk.

Hasseltsesteenweg 119, 3800 Sint-Truiden
Tel.: 011-68 00 92, Fax: 011-68 39 32
info@ecobeton.be, www.ecobeton.be