European Custom Brokers – Voor wie de boot niet wil missen

De efficiëntie en reactiesnelheid van het douaneagentschap beïnvloeden in grote mate de rendabiliteit van import- en exportfirma’s. Laat dat nu precies de twee sterkste wapens zijn van ECB!

Douane van verificatiepost Luithagen aan de kantoren van ECB.

European Custom Brokers (ECB) bekommert zich sinds 2008 om alle douaneformaliteiten bij de import en export van goederen. Het team van twaalf medewerkers staat borg voor een snelle en correcte afhandeling van verzendingen van of naar landen buiten de EU. Dit jaar verkreeg het agentschap de AEO-status (Authorised Economic Operator). En dat maakt een heel verschil!

Vlottere douane-afhandeling
Het AEO-certificaat wordt toegekend na een grondige audit door de FOD Financiën (betrouwbaarheid, solvabiliteit, correcte methodes, boekhouding …). Directeur Jan Hendrickx: “Vandaag bestaat de goederenstroom voor de douane uit goederen van AEO-gecertificeerde bedrijven en goederen van niet-gecertificeerde bedrijven. Gecertificeerde bedrijven genieten van een voorkeursbehandeling in de logistieke keten.” Op die manier kan ECB dus een snellere en meer efficiënte dienstverlening verzekeren aan de klantenkring. Geen klein detail in een sector waar niet ‘geclearde’ containers en goederen die de afvaart missen elke dag handenvol geld kosten …

Schomhoeveweg 15 – 2030 Antwerpen
T 03 544 39 37 – janh@ecubro.eculine.net