Familie de Clippel viert een halve eeuw Jaguar-passie

De familie de Clippel en Jaguar, dat is één hechte band, die al 50 jaar stand houdt. Een halve eeuw al stroomt ‘het groene bloed’ vol passie: eerst bij vader Jacques de Clippel, vandaag bij zijn zonen Pascal en Patrick. Eind februari vierden de twee broers hun ‘gouden huwelijk’ als Jaguar dealers tijdens een exclusieve happening. Wij strikten hen voor een gesprek.


Antwerpen Manager: Hoe is het Jaguar-verhaal begonnen?
Pascal de Clippel: “In 1957 reed vader Jacques de Clippel al met een Jaguar, een schitterende XK 120 ‘Jabbeke’. Hij nam de concessie over waar hij klant was en ging op 1 mei 1957 voor eigen rekening van start. Met klanten van groot-Antwerpen tot in Limburg bouwde hij zijn zaak uit tot grootste Jaguar-dealership in België.”

Antwerpen Manager: Jaguar heeft als merk heel wat stormen gekend. Nooit getwijfeld om verder te gaan?
Pascal de Clippel: “Vader verloor nooit zijn liefde voor Jaguar. Wel startte hij naast het Jaguardealership ook een BMW-concessie op. In 1981 gaf hij Jaguar een waardige thuis onder de vlag van ‘British Auto Center’, met showroom aan de Frankrijklei. BMW ging in Antwerpen verder onder de naam ‘Centrauto’, waar Eric Goethals – vaders vennoot – vanaf 1986 het roer in handen nam.”

Antwerpen Manager: De naam de Clippel stond ook voor de import van Jaguar. Hoe ging dat in zijn werk?
Pascal de Clippel: “In Groot-Brittannië werkte Jaguar zich midden de jaren ‘80 uit het tumult bij de andere Britse merken en verwierf zelfstandigheid. Wij verwierven op 1 januari 1985 offi cieel de status van Jaguar-invoerder voor België. Met een eigen team van een achttal medewerkers reorganiseerden we het dealernetwerk en legden het accent op kwaliteit en uitstraling in lijn met het imago van het merk.”

Antwerpen Manager: De nieuwe rust rond Jaguar bleef niet lang bewaard. Hoe ging het verder?
Pascal de Clippel: “Ford en GM vochten eind de jaren ‘90 om het merk. Ford won het duel, maar had het niet zo begrepen op invoerders. Wij konden uiteindelijk toch ons contract als invoerder verlengen. In 1996 werden de importactiviteiten ondergebracht in een joint venture, met Jaguar als meerderheidsaandeelhouder, maar eind 2003 kwam er toch defi nitief een einde aan ons bestaan als Jaguar-importeur.”

Antwerpen Manager: Toch is de band tussen Jaguar en de Clippel gebleven.
Pascal de Clippel: “Dat heeft alles te maken met de combinatie van importactiviteiten en ons Antwerpse dealership, samen ondergebracht aan de Sint-Bernardse Steenweg in Hoboken. Op 10 september 1992 kwam ik aan het hoofd te staan van een gloednieuwe Jaguar-vestiging aan de Boomse Steenweg in Wilrijk en in 1994 werd de ‘sa Jaguar Brussels nv’ opgenomen in onze groep, met een nieuwbouw in Drogenbos en een bijkomende vestiging in Waterloo (2001) als vervolg. Sinds oktober 2004 leidt mijn broer Patrick onze tweede Antwerpse vestiging in Schoten. Met de volledige groep staan we vandaag voor ongeveer een kwart van de Belgische Jaguar-omzet.”

Antwerpen Manager: Het publiek was niet weinig verbaasd toen naast het exclusieve Jaguar-logo plots een Kia-embleem verscheen. Vanwaar dat contrast?
Pascal de Clippel: “De marges in onze sector staan steeds meer onder druk, onder meer door de ‘block exemption’. Daarom zochten we naar een tweede merk voor onze Antwerpse vestigingen. De voor de hand liggende merken uit de Ford-groep waren allen ruimschoots vertegenwoordigd, dus moesten we verder zoeken. Kia is een snelle groeier en internationale speler met sterke troeven.” Pascal de Clippel: “Jaguar en Kia zijn bovendien nooit concurrenten, maar wel complementair. Dat begint ook bij onze trouwe klanten door te dringen.”

Antwerpen Manager: Ford verkoopt het merk Jaguar. Hoe moet het nu verder?
Pascal de Clippel: “Onze liefde voor het merk zal daar niet minder om worden en we hebben het volste vertrouwen dat het merk zal voortleven. We kunnen alleen hopen dat Jaguar na zijn Fordperiode opnieuw de nodige ademruimte zal krijgen om de noodzakelijke ontwikkeling van nieuwigheden aan te zwengelen. Verder hopen we ook dat Jaguar zich terug wat exclusiever plaatst, om zich weer duidelijk te positioneren tegenover de snel oprukkende concurrentie.”

Antwerpen Manager:Wij wensen jullie daarbij veel succes!

Eduard Coddé