Filip Vandenberghe: Dagelijkse uitdaging om steeds weer betere ‘harten’ te maken

Sinds 2001 is Filip Vandenberghe president van de divisie Airtec bij Atlas Copco. Airtec vormt een van de divisies binnen Atlas Copco Compressor Techniek, en gevestigd te Wilrijk, is het ook bekend als Atlas Copco Airpower. Deze divisie ontwikkelt en produceert compressor- en kernelementen, exclusief voor het gebruik in Atlas Copco’s olievrije en oliegeïnjecteerde schroef- en tandcompressoren, en turbocompressoren.

Antwerpen Manager: Hoe ziet de structuur van het bedrijf er vandaag uit?
Filip Vandenberghe: “Tot in 1992 was de fabriek in Wilrijk één fabriek. Sinds dat jaar werd het bereik Compressoren opgedeeld in divisies. Deze decentralisatie draagt er toe bij dat ieder product zijn middelen en resources  krijgt om zich ten volle te kunnen ontwikkelen in de markt.”

“De opdracht van de productie is ‘flow’ en iedere dag beter te doen dan de dag voorheen.“

Antwerpen Manager: Welke divisies bestaan er vandaag?
Filip Vandenberghe, presidentFilip Vandenberghe: “Ten eerste is er de ‘Oilfree Air’ divisie, bij uitstek wereldwijd nummer één voor olievrije compressoren waarbij de lucht voornamelijk wordt gebruikt in het productieproces en dus niet als een energiebron. Verder is er ‘Portable Air’. Die ontwikkelt en produceert de verplaatsbare compressoren die we het best kennen van op de bouwwerven en de wegwerkzaamheden. Daarnaast zijn er de compressoren die instaan voor lucht als energiedrager. Deze worden gebruikt in verschillende industrietakken, maar ook bijvoorbeeld bij de tandarts of voor andere medische applicaties. Ze worden gebouwd door de ‘Industrial Air’ divisie. Voor hele grote centrifugale gascompressoren hebben we de ‘Gas and Process’ divisie, gevestigd in Keulen. De ‘Airtec’ divisie heeft als missie het ontwerp en de productie van het ‘hart’ van de compressor, namelijk de persluchtmodule, bestaande uit de druktrap, de koelers en drive systemen. Verder zijn er twee divisies met als focus ‘het gebruik’ van compressoren, namelijk ‘Specialty Rental’, die compressoren verhuurt en ‘Compressor Techniek Services’, gefocust op de diensten naverkoop en service.”

Zoals een automotor

Antwerpen Manager: Wat moeten we ons precies voorstellen bij die kern?
Filip Vandenberghe: “Wij doen basisonderzoek voor de ontwikkeling en maken het ‘hart’ van de compressor, meer bepaald dat onderdeel dat instaat voor de luchtcompressie. De andere belangrijke onderdelen, zoals kleppen, ketels, kanalen, elektrische en dieselmotoren worden in andere divisies ontworpen, aangekocht en gemonteerd. Je zou het kunnen vergelijken met een wagen: wij maken de motorblok, de andere afdelingen bouwen de wagen er rond.”

Antwerpen Manager: U bent sinds 2001 president over de afdeling Airtec.Wat heeft u sindsdien gedaan om het succes te handhaven en te verbeteren?
Filip Vandenberghe: “Doordat wij instaan voor de productontwikkeling voor de belangrijkste component van een compressor, is het voor ons een natuurlijke uitdaging om  steeds weer betere ‘harten’ te ontwikkelen en te maken. En met beter bedoel ik niet alleen dat ze beter en nog betrouwbaarder werken, maar vooral dat ze energiezuiniger functioneren. Het is onze missie en onze enige reden van bestaan. Daarom investeren we voortdurend in ons productieapparaat om steeds efficiënter te produceren en nieuwe processen te ontwikkelen die op zich nieuwe mogelijkheden bieden aan onze productontwikkelingsingenieurs. De opdracht van de productie is ‘flow’ en iedere dag beter te doen dan de dag voorheen. Maar meer nog dan in productie investeren we in de toekomst door basisonderzoek en nieuwe productontwikkeling. Daartoe is het belangrijk zeer goede efficiënte processen te hebben, zoals ‘roadmap thinking’ voor een goede product portfolio – wij verbreden onze portfolio continu van klein naar groot vermogen en van lage druk naar zeer hoge druk – alsook een zeer efficiënt en doelgericht productontwikkelingsproces met ‘milestone’ rapporteringen en met een zo kort mogelijke ‘time-to-market’ als doel.” “Het hoeft geen betoog dat om onze missie te vervullen talentvolle medewerkers zeer cruciaal zijn en ons belangrijkste bezit uitmaken. Vandaar dat we zeer actief rekruteren in universiteiten en hogescholen. Wij kunnen deze talentrijke medewerkers een enorme waaier aan mogelijkheden bieden om samen met ons de noodzakelijke competenties verder te ontwikkelen teneinde ons leiderschap te bewaren, of beter nog, te versterken!” Bij Airtec werken in totaal 750 mensen waaronder 600 in Wilrijk. Atlas Copco Compressor Techniek te Wilrijk is goed voor zo’n 3.000 werkkrachten.