Flanderijn Incasso – Omdat het uw geld is!

Flanderijn is expert op het vlak van debiteurenbeheer en onderscheidt zich door een lange ervaring en unieke werkwijze. Flanderijn, dat in Nederland beschikt over een uitgebreid kantorennetwerk, zweert bij een lokale aanpak, met lokale mensen. Het uitspelen van die geografische eigenheid en competentie geldt ook als troef voor de Belgische vestiging in Antwerpen, die sinds september operationeel is.

Yannick Labeau.

Yannick Labeau: “In elke klant/leverancier-relatie is het vanzelfsprekend dat gepresteerde diensten en geleverde producten moeten betaald worden. Te traag of niet betalen zal de leverancier vroeg of laat in moeilijkheden brengen, wat niet de bedoeling kan zijn. Daarom is een nauwlettend debiteurenbeheer voor elk bedrijf van existentieel belang.”

Nadruk op minnelijke fase

De incasso dienstverlening van Flanderijn is vrij uniek, waardoor het bedrijf zich onderscheidt van andere spelers op de markt. “Het ongeschonden behoud van de klant/leverancier-relatie staat bij elke tussenkomst centraal. Flanderijn hecht het grootste belang aan de minnelijke schikking. De klemtoon ligt dus initieel op een zachte aanpak, waarvoor het eigen call center wordt ingeschakeld. Pas als het echt niet anders kan, zal Flanderijn, in samenspraak met de klant en in samenwerking met een lokaal gerechtsdeurwaarderskantoor, kiezen voor een hardere benadering.”

Ook voor kleine bedragen

Behalve door het succes van de minnelijke schikking en het vrijwaren van de klant/leverancier-relatie, kenmerkt de aanpak van Flanderijn zich door het respect voor kleine bedragen. “We hanteren geen minimumgrens om een betalingsprobleem aan te pakken,” zegt Yannick Labeau. “Ook voor de kleinere sommen, die trouwens makkelijker te incasseren zijn, stellen we onze expertise ten dienste van de klant. Bovendien hoeft onze tussenkomst de klant niet noodzakelijk iets te kosten. Daardoor wordt het voor elke leverancier interessant om zelfs voor de kleinste bedragen een beroep te doen op de diensten en de expertise van Flanderijn.”

Brede kijk op debiteurenbeheer

Debiteurenbeheer betekent voor Flanderijn maatwerk volgens de verwachtingen van de klant. “We kunnen bijvoorbeeld de volledige facturatie voor onze rekening nemen, advies geven bij het opstellen of optimaliseren van de algemene verkoopsvoorwaarden, of begeleiding bieden bij de debiteurenaanpak. Voor de klant is het in al deze gevallen belangrijk om over één gecentraliseerd contactpunt te beschikken,” licht Yannick Labeau toe. “Zelfs wanneer er gekozen wordt voor een gerechtelijk parcours kan de klant terecht bij zijn zelfde contactpersoon.”

Modern en efficiënt

Als hedendaags bedrijf beschikt Flanderijn over krachtige tools die de afwikkeling en de dagelijkse informatie-uitwisseling aanzienlijk vergemakkelijken. Een hoogtechnologische onderbouw helpt om de debiteurenverwerking snel en kostenbesparend te organiseren. “Er werd een ‘app’ ontwikkeld die toelaat om een op te volgen factuur te fotograferen en door te sturen aan Flanderijn. Het dossier wordt dan automatisch aangemaakt en de aanmaning wordt direct verstuurd,” licht Yannick Labeau toe. “Maar ook voor de debiteuren wil Flanderijn een kwaliteitsvolle dienstverlening hanteren. Behalve een pak advies biedt de website bijvoorbeeld een online-betaalmodule, waarmee debiteuren een uitstaande schuld meteen kunnen inlossen. De transactie wordt automatisch zichtbaar in het dossier. Ook op deze manier doet Flanderijn er dus alles aan om eender welke betalingsachterstand op een duurzame manier op te lossen.”

Rijnkaai 37, 2000 Antwerpen
www.flanderijn.be