Fons en Roeland Keysers, Keysers “We geloven in organische groei, zonder veel financiële avonturen”

“Revolutionaire technieken
moeten zich eerst bewijzen”

2010 is voor het bedrijf Keysers in Westmalle een bijzonder jaar: de specialist in verwar­ming, koeling en airconditioning (HVAC) bestaat precies 40 jaar en neemt eind mei een nieuw kantoorgebouw in gebruik. Met Roeland Keysers staat sinds een drietal jaar boven­dien de tweede generatie aan het roer. Stichter Fons Keysers speelt nog geregeld kritisch klankbord voor zijn zoon. “We geloven sterk in organische groei, zonder veel financiële avonturen,” zegt Roeland Keysers. “De nieuwe bedrijfskantoren – kostprijs: 2 miljoen euro
– betalen we grotendeels met eigen middelen.”

Roeland en Fons Keysers vullen elkaar tijdens het interview prima aan. Vader Fons vertelt hon­derduit over de rijke geschiedenis en groei van het bedrijf, terwijl zoon Roeland hierop voortbouwt met ambitieuze plannen voor de toekomst. De fakkeloverdracht verliep zo goed als rimpelloos. “Ik heb Roeland nooit gepusht om in de zaak te komen,” vertelt Fons Keysers. “Eerst zag hij zijn toekomst in de advocatuur. Maar tijdens de laatste jaren van zijn rechtenstudie begon het toch te krie­belen om in de zakenwereld te stappen.”
Een intrede in het familiebedrijf was evenwel nog niet aan de orde. “Vooraleer hier te komen werken, ben ik enkele jaren aan de slag geweest bij twee multinationals,” vertelt Roeland Keysers. “Uiteindelijk waagde ik toch de stap. Niet meteen met het idee om baas te worden. Gewoon om te zien hoe het zou lopen. En dat verliep prima. Het gebrek aan technische kennis werkte ik min of meer weg met allerlei technische avond- en week­endopleidingen. Mijn rechtendiploma biedt voor het bedrijf dan weer een surplus omdat ik veel za­ken toch anders bekijk dan onze ingenieurs.”

NIEUW – Lees dit artikel in Antwerpen Manager 46 ook in ons online magazine!