Freddy Hanard : We hebben geen schrik van concurrentie van Tel Aviv of Dubai

am39-1Interview Freddy Hanard, Antwerp World Diamond Centre

De diamantsector realiseert een totale omzet van 17 miljard euro en een toegevoegde waarde van 500 miljoen euro. De sector van het fonkelende steentje is ook goed voor 8.000 jobs en stelt indirect 26.000 mensen te werk. Indrukwekkende cijfers. Maar een diamant is geen dagelijks brood en in tijden dat mensen besparen, is de aankoop van een diamant geen prioriteit. En dat voelen de handelaars die volgens CEO Freddy Hanard van het World Antwerp Diamond Centre (AWDC) snakken naar zekerheid.

Antwerp Manager : De wereldwijde economie is aan het slabakken. Ik kan mij voorstellen dat dit ook gevolgen heeft voor de handel in diamanten?
Freddy Hanard: Ja, uiteraard. Door de crisis is er minder vraag naar allerlei soorten goederen, dus ook naar diamant. Daarnaast zijn de prijzen van ruwe diamant zeer sterk naar omhoog gegaan, zelfs hoger dan de prijs van geslepen diamant. Dat is natuurlijk een geweldige scheeftrekking binnen de markt. Je kan dus eigenlijk een diamant niet meer slijpen op een rendabele manier. Nu is de prijs van geslepen diamant weer aan het dalen, maar dat zal niet meteen invloed hebben op de prijs, precies omdat de prijs van een ongeslepen diamant artifi cieel hoog ligt door allerlei externe factoren, zoals speculatie.

Antwerp Manager : Is de diamant dan zo trendgevoelig?
Freddy Hanard: Het is geen levensnoodzakelijk product. Gelukkig zijn er nog verlovingen, huwelijken en andere feesten waar geliefden elkaar graag een diamant schenken. Maar de fi nanciële context van vandaag heeft zeker zijn invloed. Meer dan de helft van de diamanten wordt verkocht tegen het jaareinde. DeVerenigde Staten is goed voor 50% van de totale handel. 25% wordt verkocht tussen Thanksgiving Day en Kerstmis. Je zit dus met een zeer seizoensgebonden verkoop. De financiële onzekerheid bij een groot deel van de bevolking is dan een probleem.

Symposium

Antwerp Manager : Is het daarom dat jullie in november een symposium hielden, om rust te brengen?
Freddy Hanard : Eigenlijk wilden we dit jaar met ons jaarlijks congres iets doen rond ‘klasse juwelen’. Maar gezien de wereldwijde crisis, leek dat ons niet opportuun. We moeten als sector toch meevoelen met de mensen, vind ik. Er zijn veel beleggers die geld verloren hebben, maar onze sector heeft het ook moeilijk. Eigenlijk heeft op dit moment niemand zin om te feesten. Het is hard werken voor de diamantair, het zijn zeer harde tijden.

Antwerp Manager: Waarom dan dat symposium?
Freddy Hanard : Om de rol van Antwerpen te belichten. 80% van de ruwe diamant die in de wereld wordt verhandeld, passeert via Antwerpen. Het is heel goed om wereldleider te zijn, ook al weten we dat er andere kapers op de kust zijn. En in vele opzichten zijn wij een voorbeeld voor andere sectoren omdat we bijvoorbeeld met ons Diamond Office heel goed georganiseerd zijn. Maar als marktleider willen wij ook informatie verstrekken, zodat iedereen in de diamantwereld hier bij ons kan te weten komen hoe het nu precies met de industrie is gesteld. Dit jaar hebben we alle leiders uit de diamantwereld samengebracht en de vraag gesteld: wat moeten we doen om de diamant te ondersteunen?

Antwerp Manager: En wat moeten jullie doen?
Freddy Hanard : De laatste jaren is er veel diamant op de markt gekomen, gevolg: de markt is aan het vertragen. De prijs daalt. De twee grote ‘mining companies’ hebben, onafhankelijk van elkaar, gemeld dat zij de ontginning willen vertragen, door nu tijd en geld vrij te maken voor de vernieuwing en het onderhoud van de mijnen. Bovendien engageren ze zich om de vraag te ondersteunen door reclamecampagnes. De handelaars dragen ook hun steentje bij door een verklaring van zelfdiscipline af te leggen: niet meer inkopen dan ze kunnen verkopen. En dan zijn er de bankfaciliteiten. De twee grootste zijn ADB en ABN die samen ongeveer 90% van de financiering hier in Antwerpen vertegenwoordigen. Zij weten dat ze geduld moeten oefenen, dat het geld niet zomaar binnenvloeit. Ze beseffen ook dat ze de kredietlijnen niet zomaar kunnen terugschroeven. De stekker er uit trekken is ook geen oplossing.

Multiculturele mozaïek

Antwerp Manager: Is die zekerheid nodig om te vermijden dat er in de kranten verschijnt: ‘Opgepast of de diamant verdwijnt uit Antwerpen’?
Freddy Hanard : Kijk, wij hebben in België geen mijnen, geen grote consumptiemarkt en ook geen grote slijpindustrie. Waarom zijn we nog in Antwerpen? We zijn een land waar alle nationaliteiten zich thuis
voelen. We hebben hier een multiculturele mozaïek: iedereen doet hier zaken met elkaar. We hebben een grote kritische massa aan bedrijven, waardoor alle grote ‘mining companies’ hier aanwezig zijn. Zij willen hier de vinger aan de pols houden en kijken hoe het met de handel in ruwe diamant is gesteld. En iedereen kan hier opereren in een heel stabiel klimaat: sociaal, politiek en economisch. Maar langs de andere kant is er natuurlijk ook de internationale concurrentie van Dubai en Tel Aviv. Die twee centra zijn in staat om voor aanzienlijke bedragen te financieren.

Als een diamantair in opspraak komt, wordt dat breed uitgesmeerd in de pers. Daar moeten we mee leren leven.

Antwerp Manager : Waar ligt dan het gevaar voor een eventueel vertrek?
Freddy Hanard:Bij de gerechtelijke onderzoeken van de laatste jaren. Niet de onderzoeken op zich zorgen voor instabiliteit, wel het feit dat goederen in beslag worden genomen. Ook al is men alleen nog maar verdacht, de onderzoeksrechter laat de goederen in beslag nemen en blokkeert de rekeningen. Dat is een moeilijk leefbare situatie. Midden oktober was er een claim tegen het bedrijf Omega van 365 miljoen euro en is er voor 150 miljoen euro aan diamanten in beslag genomen. Zo kan een maatschappij nooit overleven. Als het om dergelijke bedragen gaat, komt ook de continuïteit van de hele diamanthandel in het gedrang. Van
hetgeen Omega als trader naar Antwerpen brengt, zijn zeker nog 20 andere bedrijven afhankelijk. Wie schuldig is aan fraude moet gestraft worden, maar als je een bedrijf dat alleen maar verdacht is al zo drastisch blokkeert, wordt de situatie onhoudbaar. Wij hebben geen schrik van de concurrentie met Dubai of Tel Aviv, maar kunnen moeilijk leven met die onzekerheid. Dat is een reële bedreiging voor Antwerpen.

Antwerp Manager : Hoever staan de gesprekken met het ministerie van Justitie over die inbeslagname?
Freddy Hanard:Ik denk dat we samen zeker een werkbare oplossing kunnen bedenken. Wij willen absoluut geen onderzoek belemmeren, maar in die oplossing moet de continuïteit van het bedrijf gegarandeerd blijven. Het bedrag van de in beslagname moet een logisch bedrag zijn en kan misschien beter in de vorm van een bankwaarborg gebeuren, zodat ook de onderzoeksrechter garanties heeft. Maar door de crisis geven de banken weinig waarborgen, dus is dit op dit moment geen oplossing. We moeten verder blijven zoeken naar een billijke oplossing. Er is geen andere keuze.” “Elke doos wordt geopend”

Antwerp Manager : Onderling vertrouwen is belangrijk in de diamanthandel. Maar maakt dat het systeem niet minder transparant?
Freddy Hanard:De manier waarop een diamant Antwerpen binnenkomt, is bijzonder transparant. Hier komt geen enkele ruwe diamant binnen zonder een Kimberley certificaat. Alle lotjes, alle dozen worden opengemaakt. Vergelijk het even met de haven: als je daar ons systeem op toepast, zou dat betekenen dat elke container geopend wordt en ieder pak dat in die container zit, ook nog eens wordt opengedaan. Alles wordt gecheckt: karaat, gewicht en waarde.”

Antwerp Manager : En ook of de diamanten uit een conflictgebied komen?
Freddy Hanard:Dat soort diamanten vertegenwoordigt slechts 0,2% van de wereldhandel. Ivoorkust is het enige land dat helemaal onder embargo staat. Venezuela is tijdelijk geschorst omdat ze de regels van het spel niet naleven. Bij ons gebeurt er niet meer of minder dan in andere sectoren. Maar als een diamantair in opspraak komt, wordt dat breed uitgesmeerd in de pers. Daar moeten we mee leren leven.”

Antwerp Manager : Komt er volgend jaar alsnog een feestelijk congres?
Freddy Hanard:We gaan in ieder geval over zes maanden een nieuw symposium organiseren. Het is wel plezierig om een groot feest te geven, maar het is niet de hoofdzaak. Met ons eerste symposium hebben we leiderschap getoond en dus moet er een opvolging komen. De financiële crisis zal dan in een of andere richting zijn geëvolueerd en we hebben dan ook de belangrijke eindejaarsperiode achter de rug. Tegen die tijd zullen we al beter weten waar we staan en kunnen we samen beslissen of er nog nieuwe maatregelen nodig zijn.”

Johan Van Rooy
(Foto: David Van Oost)