Freli-Bouw – “Restauratie en renovatie van belangrijke gebouwen, nieuwbouw, schrijn- en meubelwerk”

Freli-Bouw bvba heeft binnen de bouwsector van huis uit een unieke vakkennis mede opgebouwd. Het bedrijf uit Lille restaureert tot de verbeelding sprekende gebouwen, nieuwbouw, verbouwingen en doet volledige afwerking met liefde voor het ambacht en voor authentieke materialen. De projecten situeren zich uiteraard in België, maar ook in het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Frankrijk, Zwitserland en waar de werken zich maar voordoen.

Roger Borgmans.

Dankzij hun sterke kennis van authentieke materialen en oude freestechnieken specialiseren zaakvoerder Roger Borgmans en zijn team zich in antieke houten vloeren, kasten, lambriseringen, bibliotheken, enzovoort. “De renovatie van oude gebouwen en interieurs vereist een meer dan gewoon vakmanschap,” legt Roger Borgmans uit. “Tevens staat Freli-Bouw de klant bij om meubels op maat aan te leveren in de fijnste houtsoorten.”

Renoveren is nooit seriewerk. Elk te renoveren gebouw vergt een aanpak op maat. “We moeten altijd verder werken op bestaande materialen die elk een eigen karakter hebben.”

Oude pracht

Gebouwen met een cultuurhistorische waarde die functioneel intact dienen te blijven, vereisen een specifieke procedure. Eigenlijk zorgt Freli-Bouw ervoor dat gedeeltelijk of zelfs volledig verloren gegane bouwstructuren in hun oude pracht worden hersteld. Zij bewaren de geschiedenis voor het nageslacht. “De voorbereiding van elk project is bijzonder belangrijk. Daar nemen wij dan ook uitgebreid de tijd voor. Onze creativiteit en vakmanschap wenden we al aan bij de voorbereiding van een restauratie. Elk gebouw, elke eigenaar heeft zijn eigen verhaal. Daar luisteren we met veel respect naar. Ook bij de uitvoering controleren we elke fase op zijn correctheid en afwerking. Vakmanschap betekent dan ook veel respect opbrengen voor het bouwkundig erfgoed.”

Authentieke figuren in fijnste houtsoorten

Freli-Bouw kent over een groot gedeelte van Europa leveranciers van de fijnste houtsoorten: eik, notenhout, kerselaar, lariks en tropische houtsoorten, zoals padoek, palissander, teak en vogeloogesdoorn. Met dit hout herstellen ze oude meubelstukken, maar maken ze ook nieuwe stukken naar een oud ontwerp. “Dat we nog over een heel gamma oude frezen van huize uit beschikken, is daarbij een enorme troef,” beklemtoont Roger Borgmans. “Daarmee kunnen we authentieke tekeningen en figuren in het houtwerk aanbrengen. Tevens worden ook oude materialen verwerkt in nieuwbouw, om een klassiek ogend geheel te bekomen.”

Achterstenhoek 32 , 2275 Lille , Tel.: 014 – 63 87 58
info@freli-bouw.be, www.freli-bouw.be, www.borgbouw.be