Businesstip: Hoe werknemers fouilleren bij vermoeden van diefstal?

Vragen dat iemand zich uitkleedt, gaat te ver

Stel er zijn goederen verdwenen uit uw bedrijf en u vermoedt diefstal door een werknemer. Dan mag u hem of haar laten fouilleren. Maar opgelet: deze controle is strikt gereglementeerd. Lies Planckaert, Legal Advisor bij Partena, geeft zes gouden businesstips.

02G58200_low

Tip 1: Verwittig uw personeel
“Ten laatste bij het betreden van de onderneming of de werkplaats, moeten de werknemers verwittigd worden van het feit dat er gecontroleerd kan worden op diefstal.“

Tip 2: Controleer via steekproeven of bij vermoeden van diefstal
“U kunt uw personeel controleren op basis van steekproeven, waarbij alle werknemers zonder onderscheid gecontroleerd kunnen worden, of als er een vermoeden is van diefstal. Echte systematische controles zijn alleen mogelijk met toestemming van de minister van Binnenlandse zaken. Dit gebeurt slechts onder zeer strikte voorwaarden.”

Tip 3: Alleen bewakingsagenten mogen de controle uitvoeren
“De uitgangscontroles mogen alleen door bevoegde bewakingsagenten worden uitgevoerd die van hetzelfde geslacht zijn als de gecontroleerde. Het hoeft geen externe firma te zijn, u kan ook een interne bewakingsdienst organiseren. De bewakingsagent moet wel de juiste opleiding genoten hebben en over de nodige attesten beschikken. U, als werkgever, of andere leidinggevenden mogen de werknemers niet fouilleren.”

Lies Planckaert.
Lies Planckaert.

Tip 4: De werknemers moeten instemmen
“Als u een werknemer wil laten controleren op basis van een vermoeden van diefstal, is de individuele toestemming van deze werknemer vereist. Als de controle gebeurt op basis van steekproeven, volstaat een gemeenschappelijke toestemming. Deze kan blijken uit de verslagen van de ondernemingsraad of het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW). In ondernemingen zonder ondernemingsraad of CPBW, kan de toestemming blijken uit een ondernemings-cao over diefstalpreventie of uit het arbeidsreglement van de onderneming.”

Tip 5: Enkel relevante en vrijwillig voorgelegde goederen kunnen gecontroleerd worden
“De uitgangscontrole moet betrekking hebben op de goederen die de werknemer vrijwillig voorlegt, zoals een handtas of een rugzak die hij bij zich draagt, of op de goederen die zich in zijn voertuig bevinden. De bewakingsagent mag de werknemer bij het verlaten van de onderneming slechts oppervlakkig fouilleren door zijn kledij af te tasten. Vragen dat de werknemer zich zou uitkleden, gaat te ver en schendt de privacy.”

 Tip 6: Schriftelijke vaststelling door bewakingsagent
“De bewakingsagent moet zijn bevindingen schriftelijk aan u meedelen en ook de betrokken werknemer moet een kopie van dit document ontvangen.”