Inge Weber: Iedereen heeft recht op werk

Vzw Levanto – een fusie van het vroegere Vitamine W en BOM – heeft de Plus Prijs 2006 weggekaapt. Voor de vierde keer op rij bekroonde Plus Uitzendkrachten een initiatief dat concreet succes boekt in het verhogen van de  tewerkstellingsgraad waarbij bijzondere aandacht gaat naar minder sterke groepen op de arbeidsmarkt.

Inge Weber ontving de Plus Prijs uit handen van minister-president Yves Leterme en was daar duidelijk erg blij mee.Vzw Levanto stimuleert mensen met minder kansen om hun werk-, woon- en leefsituatie blijvend te verbeteren. De organisatie helpt hun mogelijkheden en vaardigheden te ontwikkelen, zodat hun kans verhoogt om werk te vinden en te houden. Levanto speelt in op lokale behoeften en competenties, zodat de leefbaarheid van aandachtswijken in de stad verhoogt. Inge Weber: “Jaarlijks bereiken we zo’n 3.500 mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt dankzij onze activiteiten zoals opleiding, begeleiding, werkervaring en sociale werkplaatsen. We bieden aan enkele honderden werknemers loopbaanadvies en training. Verder bereiken we nog heel wat bewoners uit de Antwerpse aandachtswijken met buurtontwikkelingsprojecten. Levanto heeft ongeveer 450 medewerkers in dienst, waarvan ruim de helft tot de doelgroep behoort, goed voor een omzet van 13,8 miljoen euro.”

Antwerpen Manager: In welke sectoren zijn jullie voornamelijk actief?
Inge Weber: “Voor onze opleiding- en werkervaringinitiatieven hebben we gekozen voor een thematische clustering van onze projecten: zorg & schoonmaak, bouw & milieu, logistiek & maritiem transport,… Zo organiseren we opleidingen tot logistiek assistent in ziekenhuizen, schoonmaker, bekister, schilder, bodemstaalnemer, groenonderhoud, matroos voor de binnenvaart, verhuizer en magazijnarbeider.”

Antwerpen Manager: Levanto is een fusieorganisatie.Wat is de reden van de samensmelting?
Inge Weber: “De keuze voor een fusie tussen Vitamine W, de Buurtontwikkelingsmaatschappij (BOM), Werkatelier Binnenstad en de Bouwerij heeft meerdere redenen. De Raden van Bestuur wilden een groter financieel draagvlak creëren. Door de fusie wordt het mogelijk om de aanwezige kennis en creativiteit maximaal te benutten en flexibeler in te spelen op de organisatieomgeving.”

Partnerships

Antwerpen Manager: Levanto wil mensen terug op de arbeidsmarkt lanceren. Werken jullie samen met de bedrijfswereld?
Inge Weber: “Levanto gaat actief op zoek naar partnerships met iedereen die zich in onze missie kan vinden en ze samen met ons wil realiseren. We werken intensief samen met de bedrijfswereld voor de arbeidsbemiddeling, opleiding & advies, HR-beleid, diversiteit op de werkvloer en maatschappelijk verantwoord ondernemen.”

Antwerpen Manager: Waarom heeft Levanto deelgenomen aan de Plus Prijs?
Inge Weber: “Onze missie en visie passen in de doelstellingen van de Plus Prijs. We vinden dat iedereen recht heeft op werk. Werk is méér dan de klassieke ‘job’. Ieder individu beschikt over talenten en mogelijkheden. Dat impliceert dat ieder individu inzetbaar is, conform de eigen talenten en capaciteiten. Voor ieder individu kan een aangepaste activiteit gevonden of gecreëerd worden, desnoods buiten de traditionele krijtlijnen van de voltijdse baan met contract van onbepaalde duur.”

Antwerpen Manager: Wat betekent de overwinning voor u en de organisatie?
Inge Weber: “De prijs is een mooie blijk van waardering voor de  gedrevenheid waarmee onze medewerkers de missie dag na dag in de praktijk brengen. Het kunstwerk dat we mochten ontvangen, zal daarom onze mascotte worden en gaat op ronde langs al onze locaties.”

K.K.