Ingrid Ceusters-Luyten Immobiliën Hugo Ceusters “Het aanbod is vandaag te groot en de markt te klein”

ingrid-ceusters-luyten

“We missen een wervend elan, een project om trots op te zijn”

Net als het gesprek beëindigd is, loopt een sms’je binnen. “Opel Antwerpen wordt definitief gesloten.” Even stokt haar vlotte babbel. Ingrid Ceusters-Luyten, executive president van Immobiliën Hugo Ceusters, zucht diep en ventileert haar be­kommernis. Als zakenvrouw voelt ze perfect de hartslag van de Antwerpse economie. Twee jaar na het afscheid van haar man, wijlen Hugo Ceusters, is ze nog altijd een vurig pleitbezorgster van zijn idealen. Ze benadrukt dat hij altijd het algemeen belang voor ogen had. Op haar manier wil ze aan die visie verder werken: betrokken en vooruitziend.