Jan van den Nieuwenhuijzen: HR-diensten voor KMO’s zijn even belangrijk als Europese expansie

SD Worx, het grootste HR-dienstenbedrijf in ons land, bouwt een Europees netwerk uit. Luxemburg en Nederland waren al aan de beurt, Frankrijk werd dit jaar gerealiseerd en ook het Verenigd Koninkrijk en Duitsland staan op het programma. Bezieler van deze groeistrategie: Jan van den Nieuwenhuijzen, zelf al 21 jaar op de payroll van SD Worx. “Het berekenen van de lonen is onze core business,” zegt hij. “Toch noteren we de sterkste groei in onze consultancy-opdrachten. Die zijn dit jaar alleen al met 19% gestegen.”

am32-1Jan van den Nieuwenhuijzen, SD WorxLaten we beginnen met harde cijfers: SD Worx deed het voorbije jaar de loonberekening voor 708.000 werknemers, een stijging van 10%. De omzet noteerde met 129 miljoen euro 12% hoger dan het jaar daarvoor en de groepswinst steeg op zijn beurt met 13% tot bijna 35 miljoen euro. Fraaie winstcijfers dus. Maar bovenal valt het bijzondere statuut van SD Worx op. “We hebben inderdaad een vzw-structuur,” bevestigt Jan van den Nieuwenhuijzen, “al is die verklaring erg eenvoudig. Sociale secretariaten worden door de overheid erkend als ze een vzw-statuut aannemen. Dat heeft een historische verklaring die teruggaat tot de nieuwe sociale wetgeving van 1945. Om werkgevers te helpen met de navolging van deze nieuwe, complexe wetgeving gaf de overheid de toestemming aan werkgeversorganisaties om dergelijke diensten aan te bieden, zij het onder dit vzw-statuut.”

Antwerpen Manager: Hoe vallen die ‘HR-consultancy’-opdrachten, die zonder meer een commerciële inslag hebben, te rijmen met een statuut van vzw?
Jan van den Nieuwenhuijzen: “Ook al ben je een vzw, je hebt ook een verantwoordelijkheid ten opzichte van je klanten. Het volume dat we realiseren mét onze kernactiviteit, bedraagt 80 tot 90 miljoen euro. Het aanvullende pakket van sociaaljuridische diensten, opleidingen, enzovoort, is er gekomen vanuit een noodzaak. Dat hebben we ondergebracht in een aparte entiteit, een NV die deel uitmaakt van de overkoepelende vzw.”

Antwerpen Manager: Jullie vermogen is vooral de laatste tien jaar danig gestegen. Is dat te verklaren door de expansie aan diensten?
Jan van den Nieuwenhuijzen: “Het is altijd onze filosofie geweest om rendabel te zijn en een eigen vermogen (intussen aangegroeid tot 252 miljoen euro, nvdr) op te bouwen dat in verhouding staat tot onze risico’s. Klanten-ondernemingen die hun lonen en de loonberekening ervan uitbesteden aan een derde partij, willen een solvabel, stabiel en gezond bedrijf als partner.”

Antwerpen Manager: SD Worx heeft twee grote peilers: het loonbeheer door het sociaal secretariaat en de ondersteunende HR-diensten. Waar ligt het zwaartepunt?
Jan van den Nieuwenhuijzen: “Twee derde van onze omzet realiseren we nog steeds met de klassieke kernactiviteit. We zijn de nummer één in de markt van de grote ondernemingen en de derde speler in de KMO-markt, dat zijn bedrijven tot 100 werknemers. Ons huidig marktaandeel bedraagt 22 tot 23%, tegen 2010 willen we marktleider worden. Dat kan door ons kantorennetwerk verder uit te breiden van 18 naar 30. We willen ook verder investeren in het consultancy-luik. We bedienen momenteel zo een 35.000 bedrijven voor de loonberekening. Het hoeft geen betoog dat het gunstig economisch klimaat ook onze cijfers, rechtstreeks en onrechtstreeks, positief beïnvloedt. Toch is er, vooral vanuit grote bedrijven, een sterk toegenomen vraag naar gespecialiseerde HR-consultancy. Daar moeten we op inpikken met een goede service en vooral met toereikende specialisten.”

“Vorig jaar hebben we elke werknemer een cheque van 250 euro gegeven, te besteden aan een door hem gekozen goed doel.”

Antwerpen Manager: Ontplooit SD Worx in het licht hiervan ook een Europese expansiepolitiek?
Jan van den Nieuwenhuijzen: “De internationalisering is een feit en dat werkt in twee richtingen. Je hebt grote Belgische bedrijven die in het buitenland vestigingen hebben, toch de helft van onze klanten. En er komeninternationale bedrijven naar België. Dat kunnen grote vestigingen zijn, maar net zo goed kan het gaan om een kleine commerciële zetel. In beide gevallen willen bedrijven beroep doen op één en dezelfde partner. Vandaar dat we ons in de ons omringende landen moeten en willen versterken.”

Antwerpen Manager: Dat gaat vooral via acquisities?
Jan van den Nieuwenhuijzen: “Tien jaar geleden zijn we al begonnen met ons netwerk uit te bouwen via partnerships, maar we willen stilaan gaan tot de oprichting van eigen SD Worx-kantoren. Het verschil zit hem vooral in de controle over de kwaliteit van de dienstverlening. Het gaat om een zeer specifieke en vooral servicegerichte sector. Bovendien lonen de investeringen pas als je voldoende volume kan realiseren.”

Antwerpen Manager: Na Frankrijk staan het Verenigd Koninkrijk en Duitsland op het programma.
Jan van den Nieuwenhuijzen: “We doen het stap voor stap, omdat we perfect onze plaats kennen in de internationale markt. We starten telkens op dezelfde manier: beginnen met onze corebusiness, met name loonberekening. Vanuit een HR-pakket gaan we vervolgens automatiseren en HR-functies implementeren. In functie van de behoefte van de lokale markt bied je andere diensten aan.”

Antwerpen Manager: Op welk segment richt SD Worx zich dan internationaal?
Jan van den Nieuwenhuijzen: “Het segment van de middelgrote bedrijven, tot maximaal 5.000 werknemers. Daar ligt onze focus. Daarom volstaat het om in de lokale HRmarkt een acquisitie te doen van een speler die een volume van 30.000 loonberekeningen heeft. Het is onze ambitie om internationaal kwalitatief marktleider te worden in ‘HR embedded payroll’.”

Bolkestein-richtlijn

Antwerpen Manager: Kan deze Europese expansie eigenlijk probleemloos gerealiseerd worden binnen de vzw-context?
Jan van den Nieuwenhuijzen: “Absoluut. Net zoals onze activiteiten hier in nv’s zijn opgedeeld, krijgen de buitenlandse vestigingen een gelijkaardig statuut. Dat schept geen problemen. We moeten alleen rekening houden met het feit dat Europa vroeg of laat een verandering zal opdringen. In het kader van de Bolkestein-richtlijn (de Europese Dienstenrichtlijn die het makkelijker moet maken om diensten te verlenen over de landsgrenzen heen, nvdr) is het niet ondenkbaar dat we een gewone vennootschapsstructuur zullen moeten aannemen. Dan zal echter ook de Belgische overheid de nodige stappen moeten ondernemen om die erkenning als sociaal secretariaat bij te sturen. Dat proces moeten we zo goed mogelijk voorbereiden, al is dat nog niet meteen aan de orde.”

Antwerpen Manager: Heeft SD Worx, vzw zijnde, een maatschappelijke functie?
Jan van den Nieuwenhuijzen: “Maatschappelijke engagement is diep in onze organisatie doorgedrongen, al sinds de oprichting. We steunen sinds jaar en dag twee schooltjes in het Bijzonder Onderwijs type 3, voor kinderen met gedragsmoeilijkheden. Die zijn opgericht in de jaren ’60-’61, maar omdat subsidies alleen niet volstonden, heeft SD Worx bewust dat engagement op zich genomen. De laatste jaren besteden we steeds meer aandacht aan hoe onze rol in de samenleving moet zijn. In die context hebben we het SD Worx Fonds opgericht, waarmee we projecten steunen voor kansarme jongeren Bijvoorbeeld hier in Antwerpen met Levanto, de opvolger van Vitamine W. Dat engagement maakt zonder meer deel uit van onze bedrijfscultuur.”

Antwerpen Manager: Valt bedrijfscultuur niet dikwijls samen met de persoonlijke visie van de CEO?
Jan van den Nieuwenhuijzen: “Alleen slaag je daar niet in. Zowel het bestuur als de mensen op de werkvloer moeten dezelfde visie delen. Nu ja, het statuut van vzw werkt dit voor een stuk in de hand omdat we geen aandeelhouders hebben. Daardoor kunnen en willen we investeren in ons bedrijf, in onze mensen, maar ook in de samenleving. Vorig jaar, toen we voor het eerst superresultaten konden voorleggen, hebben we elke werknemer een cheque van 250 euro gegeven, te besteden aan een door hem gekozen goed doel. Want wat is de onderliggende filosofie in een succesvolle onderneming? Enthousiaste werknemers die zich engageren en eigenlijk méér doen dan strikt genomen van hen verwacht wordt. Binnen een samenleving zie ik net hetzelfde. Als bedrijf én als mens vind ik het niet meer dan normaal dat je je er met enthousiasme  voor inzet en je verantwoordelijkheid opneemt.”

Tekst: Christophe De Schauvre