Kan ik op voorhand een standpunt krijgen van mijn belastingcontroleur?

Ik zit met volgende vraag: is het mogelijk om op voorhand een standpunt te bekomen van mijn belastingcontroleur?

De aanvraag tot ruling  gebeurt bij een afzonderlijke  dienst binnen de Federale  Overheidsdienst Financiën.
De aanvraag tot ruling
gebeurt bij een afzonderlijke
dienst binnen de Federale
Overheidsdienst Financiën.

De fiscale wetgeving is erg complex. Bovendien ondergaat zij jaarlijks talrijke wijzigingen. Rechtszekerheid over de fiscale gevolgen van een transactie heeft de belastingplichtige dikwijls pas na een grondige belastingcontrole. Onnodig te vermelden dat zo’n belastingcontrole kan uitdraaien op een financiële ramp. Dit kan vermeden worden.

Rulings blijken bijzonder effectief in internationale situaties waarin de toepassing van een belastingverdrag tot bijkomende fiscale onzekerheid leidt.

De belastingplichtige heeft namelijk de mogelijkheid om voorafgaand aan de belastingadministratie een bindend advies te vragen over de fiscale gevolgen van een transactie. Dit noemt men een voorafgaande beslissing in fiscale zaken of kortweg een ruling.

Anonimiteit mogelijk in eerste fase
De aanvraag tot zulke ruling gebeurt bij een afzonderlijke dienst binnen de Federale Overheidsdienst Financiën. Uw belastingcontroleur wordt niet betrokken in deze procedure. Een aanvraag tot ruling kan in de eerste fase zelfs anoniem gebeuren.

Rulings blijken bijzonder effectief in internationale situaties waarin de toepassing van een belastingverdrag tot bijkomende fiscale onzekerheid leidt.

Het is belangrijk te weten dat een ruling ‘voorafgaand’ moet worden aangevraagd. Afhankelijk van het soort transactie waarover u een bindend standpunt wil, is dit ofwel voordat de transactie effectief plaatsvindt, ofwel voordat de betrokken jaarrekening wordt goedgekeurd, ofwel voordat de betrokken fiscale aangifte ingediend wordt.

Laat deze bijdrage een uitnodiging zijn tot een gesprek met uw fiscaal raadgevers over op welke wijze een ruling soelaas kan bieden voor bepaalde onzekerheden in uw fiscale aangifte.

Ida BollinghDauginet Advocaten
Dauginet Advocatenkantoor
www.dauginet.com