KONTICH – Schoonmaakbedrijf Group-f krijgt Europese subsidie voor mensgericht ondernemen

group-fIn het kader van de doelstelling ‘Mensgericht ondernemen’ kan Group-f uit Kontich rekenen op 206.000 euro subsidies van het Europees Sociaal Fonds (ESF) – Agentschap Vlaanderen. Met deze middelen gaat het schoonmaakbedrijf de komende twee jaar het onthaalbeleid en de opleiding van de medewerkers verbeteren. Bovendien komt er een integraal communicatieplan. Concreet werkt Group-f volgens zaakvoerder Frank Hechtermans bijvoorbeeld aan een onthaalbrochure voor nieuwe medewerkers. Een werkgroep met teamverantwoordelijken en vertegenwoordigers van het personeel moet leiden tot een betere structuur. Die groep achterhaalt ook waar en wanneer er nood is aan opleidingen.