Leo Stevens & Cie bouwt mee aan groene toekomst

Beleggen in alternatieve energie

Er wordt al vele jaren onderzoek gedaan naar alternatieven voor de huidige fossiele brandstoffen. De opwarming van de aarde is één van de grootste problemen van de wereld. Energie kiezen is dus belang­rijk, net als investeren in nieuwe energie (aandelen).

Windenergie

In de markt van de windenergie zijn drie categorieën van ondernemers actief: producenten van windmolens en ontwikkelaars en uitbaters van windmolenparken. Omdat de markt in volle groei is en met capaciteits­problemen kampt, wordt de meeste toegevoegde waarde gecreëerd in het begin van de waardeketen: de producenten van windmolens en onderdelen. Onze voorkeur gaat uit naar de producenten die over de technologische kwaliteiten beschikken om de grotere windmolens met krachtigere turbines te bouwen. De kostprijs van windenergie is nu al gelijk met die van conventioneel opgewekte elektriciteit.

Zonne-energie

De zon bezorgt ons dagelijks voldoende energie om een heel jaar in de we­reldbehoefte aan elektriciteit te voorzien. Het transport van elektriciteit is inefficiënt, zodat deze lokaal opgewekt moet worden. Wegens de lagere ef­ficiëntie van zonne-energie is de markt kleiner dan die van windenergie. De vooruitzichten zijn positief, in afwachting van technologische vooruitgang van de nieuwste PV-cellen, een daling van de siliciumprijzen, langere afschrijvings­termijnen en lage onderhoudskosten. Bovendien maakt de techniek van zon­necellen het mogelijk kleinschalig en gedecentraliseerd energie op te wekken. De kostprijs voor zonne-energie is nog altijd 5 tot 6 keer hoger dan die van conventioneel opgewekte elektriciteit, maar dat wordt gecompen­seerd met hogere subsidies.

Risico’s

De overheid kan haar subsidiëringspolitiek wijzigen, eventuele capa­citeitsproblemen wegens technologische vooruitgang aanpakken en ten slotte kan een fundamentele prijsdaling door bijvoorbeeld nieuwe vondsten de competitiviteit en de groeivooruitzichten van de duurzame energiesector in het gedrang brengen. Er zijn dus risico’s verbonden aan een belegging in de duurzame energiesector. Het beursgebeuren is zo complex geworden dat het bijna vanzelfspre­kend is om beroep te doen op specialisten.


Marc Stevens
Gezien onze expertise verleent Leo Stevens & Cie graag advies.
Marc Stevens

Effectenmakelaar – zaakvoerder
Beursvennootschap Leo Stevens & Cie
www.leostevens.com