Luxeproducten voor zwangere vrouwen

Fientje Moerman zal het maar al te graag horen: Vlaanderen is met Eppy en Griet Figueras een ondernemersduo rijker. Modestad Antwerpen vormt de bakermat van hun Cercle d’O, dat staat voor een uniek concept van luxeproducten voor zwangere vrouwen. Zowel de R&D als distributie gebeuren hoofdzakelijk onder de noemer van het merk.

De zussen Eppy en Griet Figueras, initiatiefnemers van Cercle d’O.Managing director Eppy (30) en creatief directeur Grietje (35) zijn zussen. “Dat maakt dat we weinig woorden nodig hebben om elkaar te begrijpen,” klinkt het. “Zowel privé als professioneel vullen we elkaar perfect aan. Onze complementariteit bleek een belangrijke troef in ons investeringsdossier.” De idee om iets rond ‘zwangere vrouwen’ te doen, sluimerde al een tijdje in hun gedachten. “Uiteindelijk heeft het minder dan een jaar in beslag genomen om onze financieringsdoelstellingen te verwezenlijken,” aldus Eppy en Griet Figueras. “Achteraf beschouwd een relatief korte termijn om dergelijk investeringstraject af te ronden. Dat hebben we te danken aan een degelijk business plan, dat we volledig zelf uitwerkten. We moesten ons dossier vaak neerzetten naast nieuwe projecten die een spin-off zijn van gevestigde ondernemingen of universiteiten, of dossiers met een hoog ICTgehalte. Bedrijven met een bewezen track record, op zoek naar groeifinanciering, genieten uiteraard de meeste aandacht.” Bij de selectie van mogelijke investeringskanalen maakte het duo een onderscheid naargelang het te investeren bedrag. “We merkten al gauw dat we voor verschillende VC’s niet in aanmerking kwamen. Of het bedrag was te groot voor een zuivere starterinvestering, of het was véél te laag voor echt Venture Capital. Potentiële investeerders hebben nu eenmaal vooral oor naar projecten met een aanzienlijk groeipotentieel. De visie om groei in hun business plan te vertalen ontbreekt dikwijls in de zogenaamde ‘starterdossiers’.”

Kritische blik

Luc De Vos, Business Angel.Eppy en Griet Figueras overtuigden twee partijen het totale bedrag te onderschrijven. “Een van onze investeerders troffen we via het netwerk van BAN Vlaanderen. De criteria die BAN Vlaanderen hanteert om in te schatten of een dossier ‘startklaar’ is, werkt bemoedigend. Voor ons was het vrijwel de eerste keer dat iemand een kritische blik wierp op de voorbereiding van ons dossier. Herman Verstrepen, de man achter BAN Vlaanderen, antenne Antwerpen, tilde ons dossier via zijn feedback naar een hoger niveau. Bovendien kregen we gelegenheid om bij Vlerick een beknopte opleiding te volgen, die een grote meerwaarde betekent voor starters zonder ervaring met risicokapitaal. Je leert er als het ware kijken door de ogen van een investeerder. Ze maken je er ook vertrouwd met de terminologie en bieden een aantal instrumenten en nuttige tips voor eventuele investeringsonderhandelingen.” Een van de investeerders is Luc De Vos, serial entrepreneur. “We zien deze investering niet enkel als een diversificatie van onze portfolio, maar denken dat we zelf een meerwaarde kunnen geven vanuit onze ervaring als ondernemer die ook buiten de landsgrenzen durft te kijken,” reageert hij. Herman Van de Velde, gedelegeerd bestuurder van het beursgenoteerde bedrijf Van de Velde (onder andere Marie-Jo), vertegenwoordigt ING Activator Fund in de Raad van Bestuur, die wordt voorgezeten door Timothy Verhoest (Equiduct). “We hebben met onze investeerders en bestuurders de nodige chemie gevonden. Cercle d’O is goed omkaderd. Dit laat ons toe onze groei te garanderen en naar een hoger niveau te klimmen.” De eerste Cercle d’O collectie wordt op 31 oktober 2007 voorgesteld aan de pers en het grote publiek.

Meer info: www.cercledo.com.

Over BAN Vlaanderen
BAN Vlaanderen brengt startende en groeiende bedrijven, op zoek naar risicokapitaal, in contact met privé-investeerders, de zogenaamde business angels. Deze BA’s brengen niet enkel het nodige kapitaal in, maar begeleiden de jonge ondernemingen ook naar het nagestreefde succes via hun kennis en ervaring in de bedrijfswereld.

Info: www.banvlaanderen.be, info@banvlaanderen.be.
Contactpersoon voor de regio Antwerpen is Herman Verstrepen: tel.:
03/205.92.33 of 0475/87.86.20, e-mail: h.verstrepen@banvlaanderen.be.
Algemeen directeur is Reginald Vossen: tel.: 011/300.176.