Marleen Vanderpoorten: Nadruk op bedrijven uit eigen streek

Lier staat te boek als een uitermate gezellige stad. De Zimmertoren, het begijnhof, de Grote Markt met centraal het indrukwekkende 18de eeuwse stadhuis en de talloze winkels in het commerciële hart van de stad lokken jaarlijks duizenden dagjestoeristen naar ‘Lierke Plezierke’. Maar leeft Lier ook op industrieel en zakelijk vlak? Antwerpen Manager vroeg het aan Marleen Vanderpoorten, de burgemeester van de ‘poort der Kempen’.

Antwerpen Manager: Lier staat bekend als een gezapige provinciestad waar het goed toeven is. Het uithangbord op economisch vlak is bussenfabrikant Van Hool. Maar welke sectoren plaatsen Lier nog op de wereldkaart?
Burgemeester Marleen Vanderpoorten: “De economische kansen voor Lier liggen voornamelijk bij de bedrijven uit de eigen streek. Zo werkt Vos Chemie nauw samen met Van Hool.”Marleen Vanderpoorten: “Lier is hoofdzakelijk een handelsstad – met erg veel middenstandsbedrijven, die zich voornamelijk in de binnenstad bevinden – en is dat altijd geweest. Op industrieel vlak overheerst Van Hool, in de deelgemeente Koningshooikt, inderdaad sinds vele jaren de andere bedrijven. Dat kan ook moeilijk anders, want bij de bussenfabrikant werken ruim 4.000 mensen. Maar ook het communicatiebedrijf Antilope, Monti, Punch Plastics – dat zijn hoofdzetel heeft in onze stad – en het innovatieve polyesterbedrijf Vos Chemie zijn typische Lierse bedrijven. Ze zijn goed voor verschillende honderden arbeidsplaatsen.”

Antwerpen Manager: Heeft Lier nog voldoende bedrijventerreinen om een eventuele economische groei op te vangen?
Marleen Vanderpoorten: “Dat is in het verleden wel eens een probleem geweest, omdat Lier omgeven is door landbouwarealen. Dankzij het nieuwe ruimtelijk structuurplan kunnen we verschillende van die gronden inkleuren als industriegrond, voornamelijk in de buurt van het station en tussen de Mechelse en de Antwerpsesteenweg. Die terreinen worden beter ontsloten door verschillende nieuwe parallelwegen aan de ring aan te leggen.”

Antwerpen Manager: Hoe is de relatie tussen het Lierse stadsbestuur en het bedrijfsleven?
Marleen Vanderpoorten: “Omdat we geen industriële traditie hebben, hebben we op dat vlak een hele weg moeten afleggen. De persoonlijke contacten met ondernemers en werkgeversorganisaties, zoals VOKA, zijn altijd goed geweest. Toch bleek uit een recente studie dat het bedrijfsleven van het stadsbestuur vooral een betere communicatie- en informatieverlening verlangt. Daarom is het stadsbestuur sinds kort een ambtenaar voor lokale economie rijker. Hij moet in eerste instantie de ontbrekende schakel zijn tussen het bestuur en de ondernemers en de afhandeling van bijvoorbeeld vergunningsdossiers vergemakkelijken. Zijn bevoegdheid zal in de toekomst waarschijnlijk nog uitbreiden.”

Bezettingsgraad hotels

Antwerpen Manager: Welke economische troeven heeft Lier?
Marleen Vanderpoorten: “Onze bedrijven pakken graag uit met Lier, de stad is als het ware het visitekaartje van het bedrijfsleven. Daarom doen wij ook zoveel moeite om hen, maar ook onze bezoekers een mooie binnenstad te geven. Dat merk je aan de bezettingsgraad van de hotels. Vroeger weken de klanten van bijvoorbeeld van Van Hool uit naar Grobbendonk, nu blijven ze gewoon in
Lier. Er is zelfs onlangs een hotel bijgekomen, omdat de bestaande hotels de vraag niet meer konden bijhouden. We stellen de bedrijven een programma voor, compleet met een rondvaart over de Nete, een bezoek aan de historische gebouwen of met een drankje op één van de vele terrassen.”

Antwerpen Manager: Lier ligt dichtbij Antwerpen, Mechelen en Herentals, stuk voor stuk steden met een uitgesproken industrieel karakter. Hoe positioneert Lier zich ten opzichte van die steden?
Marleen Vanderpoorten: “We hebben in ieder geval niet de ambitie om te wedijveren met Antwerpen, en zelfs niet met Mechelen. Die steden trekken een specifiek soort industrie en per slot van rekening liggen we niet zo dicht bij de Antwerpse haven. Ook de ontsluiting van Lier naar de autosnelweg kan beter. Het Vlaamse gewest is alvast bezig met de heraanleg van de Ringlaan. Ik denk dat de economische kansen voor Lier voornamelijk liggen bij de bedrijven uit de eigen streek. Zo werkt Vos Chemie nauw samen met Van Hool. Zij produceren de kunststofplatforms die rolstoelen toelaten in de bus te rijden. Ook verschillende andere toeleveranciers van Van Hool liggen in Lier. Het zijn vaak kleinere bedrijven, maar vormen samen een belangrijk en sterk geheel.”

“Onze bedrijven pakken graag uit met Lier, de stad is als het ware het visitekaartje van het bedrijfsleven.”

Walter Grootaers en SK Lierse

Antwerpen Manager: Met Walter Grootaers heeft Lier één van de bekendste BV-politici in zijn rangen. Zelf bent u – als gewezen minister en voorzitter van het Vlaamse Parlement – ook een bekend politiek gezicht.Plukt u daar de vruchten van?
Marleen Vanderpoorten: “Dat moet je relativeren. Voor de buitenwereld is Walter natuurlijk nog steeds een ambassadeur voor onze stad, maar in Lier is hij, net zoals ik trouwens, een deel van het huismeubilair (lacht). Maar toch speelt mijn rol als Vlaams parlementslid in sommige dossiers wel mee. Zo kon ik de discussie rond het ruimtelijk structuurplan voor een deel meenemen naar het parlement. Bovendien ken ik Dirk van Mechelen, de minister van Ruimtelijke Ordening vrij goed. Dat is natuurlijk mooi meegenomen.”

Antwerpen Manager: Is SK Lierse, ondanks alle perikelen van de jongste maanden, nog steeds een uithangbord van de stad?
Marleen Vanderpoorten: “Lierse is een uithangbord en zal dat in mijn ogen altijd blijven. Onderschat het supportershart niet. Zelfs als Lierse in tweede of derde klasse of zelfs in derde provinciale zou spelen, dan nog blijft een harde supporterskern de club door dik en dun steunen, daarvan ben ik overtuigd. Lierse is een sympathieke club, een familieclub, waar jeugdspelers en hun ouders op zondag mooie momenten beleven, en daar hebben de problemen, sportief en extrasportief, geen afbreuk aan gedaan. Een gemiste kans is wel dat de link tussen het bedrijfsleven en de voetbalclub wat verdwenen is.  Van Hool sponsort hen bijvoorbeeld al geruime tijd niet meer. Het zou een enorme meerwaarde betekenen wanneer zij, maar ook andere Lierse bedrijven zich opnieuw voor SK zouden engageren.”

S.T.