Met kennis van zaken: scheepsmakelaar in de markt

Bij Cargo Chartering Belgium NV zijn de wereldzeeën nooit veraf. In het drukke maar knusse kantoor van het Antwerpse expeditie- en scheepsmakelaarskantoor rollen immers de namen, bestemmingen en posities van honderden cargoschepen, onafgebroken over het computerscherm.

Jean-Pierre Dumon
Als relatief kleine speler vaart Cargo Chartering Belgium NV een specifieke koers in het internationaal havengebeuren. “Dat komt omdat we als bedrijf,” vertelt zaakvoerder kapitein Jean-Pierre Dumon, “ een dubbele doelstelling nastreven. Enerzijds werken we als expeditiebedrijf dat uitsluitend conventionele lading vanuit Antwerpen naar elders vervoert, al dan niet met een bevrachting eraan gekoppeld, naar verzoek van de klant. Anderzijds zijn we ook actief als scheepsmakelaar en regelen we de bevrachting alsook het vervoer van goederen, van eender welke haven wereldwijd naar iedere denkbare bestemming.”

Niche-markt

Scheepsmakelaar van beroep zijn, is een belangrijk pluspunt in de sector. “Een scheepsmakelaar kent door zijn opleiding en ervaring,” legt Jean-Pierre Dumon uit, “ook de techniek van een schip en beschikt over maritieme, juridische kennis, kennis van havens en goederen. Als makelaar is CCB daarom gemachtigd om onderhandelingen te voeren, een competitieve prijs te bedingen, een schip te zoeken, en het contract te onderhandelen. De vertrouwensrelatie tussen makelaar en klant is primordiaal Het werk van een scheepsmakelaar is bovendien een niche-markt binnen de sector. Dat komt omdat er in België slechts een handvol erkende makelaars zijn.”

Van bulk, breakbulk tot project

Als bedrijf vervoert Cargo Chartering Belgium NV de meest veelzijdige lading. “Dankzij onze kennis kunnen wij het bevrachten van diverse, zelfs uitzonderlijke transporten aan. Zo regelden we onlangs het vervoer van 30.000 ton staal van Oekraïne naar Brazilië, , spoorrails uit één stuk – elk 60 meter lang – voor de metro in Shanghai, gasbollen van Turkije naar Jeddah, bulldozers en zware stukken van 320 ton elders, enzovoort. Als klein bedrijf kunnen we zeer goed luisteren naar de noden van onze klanten, en hun transportzorgen wegwerken, en dat is aangenaam.