Natuur21 – Bedrijven als schakel voor een betere leefomgeving

Verlangt u meer van de open ruimte rond uw bedrijf dan een grasmat en gekortwiekte taxushagen? Zoekt u een manier om de integrale waterbeheersing van uw bedrijf op een esthetische manier te integreren? Als u op minstens één van deze vragen positief antwoordde, contacteer dan Natuur21, het nieuwe uithangbord van bvba Luk Mertens uit Hove.

Luk Mertens.

Integraal waterbeheer vormt de rode draad van het verhaal. Met meer dan 20 jaar ervaring als landschapsarchitect en deskundige Integraal Waterbeheer, geeft Luk Mertens een andere wending aan uw open ruimte. De combinatie van beide disciplines vat mooi samen welke richting Natuur21 uit gaat: natuurlijke aangelegde groene zones rond bedrijven creëren, met waar mogelijk een esthetische integratie van het waterbeheersysteem. Anders verwoord: Luk Mertens zorgt dat de nodige recuperatie- en bufferbekkens op een aantrekkelijke en natuurlijke manier een plaats krijgen in een mooie groene zone. Open water behoort tot de mogelijkheden, maar het kan nog creatiever.

Prachtige kansen

Natuur21 helpt bedrijven die het maximum willen halen uit elke vierkante meter van hun bedrijfsperceel. Luk Mertens: “Vele kmo’s tellen heel wat vrije ruimte rond hun bedrijfsgebouwen. Dit biedt prachtige kansen om een stukje waardevolle open ruimte te creëren, bijvoorbeeld een plek voor de medewerkers om zich tijdens de middagpauze op te laden. Bovendien, door niet te kiezen voor een traditionele saaie tuin, bespaart een bedrijf enorm op de onderhoudskosten. Daarnaast vaart ook de natuur er wel bij, en wij dus ook!”

Rozenlei 16, 2540 Hove
Tel.: 0495-50 08 32, info@lukmertens.be, www.lukmertens.be