Nieuw Havenhuis zal niemand onberoerd laten

havenhuis

Nieuw Havenhuis zal niemand onberoerd laten

Het Antwerps Havenbedrijf heeft het architectenbureau Zaha Hadid Architects uit Londen aangesteld om een nieuw Havenhuis te ontwerpen aan kaai 63. Bedoeling is niet alleen om de ongeveer 500 werknemers van de administratieve en technische diensten meer ruimte te geven en te optimaliseren. Het Havenbedrijf wil volgens Kurt Tuerlinckx, verantwoordelijke strategische communicatie, ook iets duidelijk maken. “Het Havenbedrijf speelt al jaren een voortrekkersrol in de stadsontwikkeling en wil dit blijven doen.”

A.M.: Het is op zijn zachtst gezegd een opvallend ontwerp. Waarom?
Kurt Tuerlinckx: “We willen niet alleen de efficiëntie binnen het Havenbedrijf verhogen door 500 van de 1.650 medewerkers op één locatie samen te brengen, maar willen er ook voor zorgen dat het gebouw een iconische waarde krijgt. De architectuur van zo’n gebouw mag durf uitstralen. Het gebouw moet op gepaste wijze de haven van Antwerpen als wereldhaven en als economische troefkaart van Antwerpen en Vlaanderen belichamen. Voor de keuze van een ontwerper werd geopteerd voor de procedure van een ‘Open Oproep van de Vlaamse Bouwmeester’, die in december 2007 werd gelanceerd en waaraan bijna 100 architectenbureaus hebben deelgenomen. Uiteindelijk werd er gekozen voor het team van Zaha Hadid Architects. Zij zullen dit project verder uitwerken, zodat het echt een uithangbord voor de haven wordt.”

“Het gebouw moet op gepaste wijze de haven van Antwerpen als wereldhaven en als economische troefkaart van Antwerpen en Vlaanderen belichamen.”

A.M.: De dakelementen van het justitiepaleis worden smalend ‘frietzakken’ genoemd. Vrezen jullie de negatieve commentaren niet?Kurt Tuerlinckx: “Neen. Hoe gaan ze het noemen? Diamant? Ufo? Boot? Kijk, als Antwerpenaren naar Bilbao reizen, staan ze in bewondering voor het architectonische meesterwerk van het Guggenheim Museum. Waarom zou zo’n vooruitstrevende architectuur bij ons niet mogen? Je hoort nu al dat de helft voor en de helft tegen zal zijn. Het zij zo. Het havenbedrijf heeft altijd een voortrekkersrol gespeeld in de stadsontwikkeling. Als we begin jaren ‘90 naar Het Eilandje kwamen, moest het daar allemaal nog beginnen. Nu zo goed als de hele omgeving daar gerenoveerd is en weer opleeft, trekken wij met ons gebouw weer wat meer noordelijk de haven in.”

 

Tegengewicht voor Lange Wapper

A.M.: Op de maquette is ook duidelijk de Lange Wapperbrug te zien. Is het ontwerp daarop geïnspireerd?
Kurt Tuerlinckx: “Als de brug er komt, is dat zeker een gegeven in de skyline waarmee de ontwerpers rekening houden. De constructie van staal en glas kan best wat tegengewicht bieden aan die indrukwekkende brug. Maar ook als de brug er niet komt, blijft dit ontwerp qua uitstraling moeiteloos overeind. Het wordt hoe dan ook een baken tussen stad en haven.”

A.M.: Het budget voor dit gebouw is geraamd op 31,5 miljoen euro. Is het de ambitie om hiermee een duurzaam gebouw op te trekken?
Kurt Tuerlinckx: “We gaan echt bekijken wat qua duurzaamheid haalbaar is. Het Havenbedrijf wil een energiezuinig en milieubewust gebouw realiseren. Maar wat is daarvoor de beste oplossing? Het ontwerpteam moet een haalbaarheidsstudie uitvoeren naar alternatieve energiesystemen, bijvoorbeeld zonnepanelen.”

“Als Antwerpenaren naar Bilbao reizen, staan ze in bewondering voor het architectonische meesterwerk van het Guggenheim Museum. Waarom zou zo’n vooruitstrevende architectuur bij ons niet mogen?”

A.M.: Wat gebeurt er met de oude brandweerkazerne die nu op de site aan kaai 63 staat?
Kurt Tuerlinckx: “De brandweerkazerne is een geklasseerd gebouw. Dat wordt gerenoveerd en geïntegreerd in het nieuwe geheel dat een oppervlakte heeft van
12.700 m². Daaronder komt een parkeergarage voor 300 wagens. We gaan volgend jaar met de werkzaamheden starten en hopen er tegen 2013 onze intrek te nemen.”