Pro-ma – Essentiële stap naar energiezuinig wonen

Ramen en buitendeuren zijn de hoofdactiviteit van Pro-ma bvba, dat zowel een groothandelsfunctie voor de verkoop aan aannemers als verkoop en plaatsing voor particuliere projecten verzekert.

Dennis De Koster.

De bedrijfsnaam Pro-ma staat voor ‘projectmaterialen’ omdat de projectmarkt de basis vormt voor de snelle groei. “Onder projectmarkt verstaan we de bouw van appartementsgebouwen, waar we soms wel enkele honderden ramen leveren, maar ook de renovatie van bestaande gebouwen,” verduidelijkt Dennis De Koster. “Vanuit die ervaring met de projectmarkt en onder impuls van de diverse steunmaatregelen van overheid en energieleveranciers kregen we een sterk toenemende vraag van particulieren, wat voor ons aanleiding was tot het uitbouwen van die tak en het inrichten van een ruime en goed gelegen showroom.”

Groothandelsprijzen

Pro-ma is thuis in aluminium en kunststoframen of een combinatie van beide. “In sommige situaties biedt een kunststofkern met zichtbare aluminium buitenmantel de meest esthetische oplossing,” verklaart Dennis De Koster. “Het wordt nog beter met onze nieuwste VEKA-profielen die er nu aankomen, 100% kunststof profielen die tevens een perfecte aluminiumlook laten zien.” Aanvullend op de ramen is er een assortiment rolluiken met naar keuze manuele of elektrische bediening. Buitendeuren, eveneens uit aluminium of kunststof, zijn het logisch complement op de ramen. Pro-ma levert standaard 5-punts sluitingen. Zowel ramen als deuren zijn extra beveiligd tegen inbraakpogingen. Zo zijn er speciale verstevigingen in de raamkaders en wordt een staalplaat verwerkt in de buitendeuren.

De sterke troeven van Pro-ma zijn de Duitse kwaliteit voor wat de productie van de raamprofielen betreft, het hanteren van uiterst voordelige groothandelsprijzen – ook aan particulieren! – gepaard aan opmerkelijk korte levertijden en een snelle plaatsing. “Doordat we partner zijn voor veel grote projecten, bestellen we zeer grote hoeveelheden, wat zich vertaalt in zeer scherpe prijzen,” verduidelijkt Dennis De Koster. “Pro-ma heeft ook de Benelux-agentuur verworven van de fabriek voor raamprofielen.”

Harmonieus samenspel

Wie ramen zegt, bedoelt eigenlijk het geheel van raam en beglazing. Een harmonieus samengaan van de energieprestaties van zowel de toegepaste raamprofielen als het glasoppervlak is dan ook voor de hand liggend. Pro-ma levert altijd het geheel, m.a.w. het raam met beglazing. “Met onze ramen zal de energiefactuur gemiddeld 30% lager uitvallen als gevolg van de uitstekende isolerende eigenschappen,” claimt Dennis De Koster trots. “Wij leveren dan ook standaard vier seizoenen glas, wat zeer ongewoon is. Dat glas heeft een U-waarde van 1,0 W/m²K tegenover een U-waarde van 1,1 W/m²K voor hoogrendementsbeglazing.”

De U-waarde verwijst naar de hoeveelheid warmte die per seconde, per vierkante meter en per graad temperatuurverschil tussen de ene en de andere zijde van een constructie verloren gaat. Hoe lager de U-waarde, hoe minder warmte er via het materiaal – kunststof of aluminium voor de raamprofielen, glas – uit de woning kan ontsnappen. Hoewel het oppervlak van een raamkader zeker bij moderne architectuur met typisch grote glasoppervlakken zeer klein uitvalt in verhouding tot de glasvlakken, is het belang van de materiaalkeuze niet te verwaarlozen. Zo laat een raam in aluminium met thermisch onderbroken profielen een U-waarde van 2,6 W/m²K opmeten. Een kunststofraam uitgevoerd in een meerkamerprofiel doet aanzienlijk beter met een U-waarde van 1,8 W/m²K.

Nieuwe ramen, een goede verkoper

Wie vandaag op zoek gaat met de intentie een bestaande woning aan te kopen, wil deze zo instapklaar mogelijk spotten. Bovendien zijn er door de overheid een aantal certificaten opgelegd – waaronder het energieprestatiecertificaat – die het de koper gemakkelijker maken om de kwaliteit van het beoogde vastgoed te beoordelen en/of zich een beeld te vormen van de kosten die hem te wachten staan. Dennis De Koster: “Een woning met nieuwe, goed isolerende ramen, verkoopt niet alleen beter maar ook sneller. Dankzij het internet is vergelijken van panden heel gemakkelijk geworden en het beste aanbod vindt nu eenmaal vlotter een koper!”

Overigens spelen goed isolerende ramen niet alleen bij verkoop van vastgoed een rol, ook de verhuurder heeft er baat bij. “Zelfs voor de verhuur van studentenkoten geldt een comfortcertificaat,” merkt Dennis De Koster op.

Partner op maat

Voor de particuliere markt dient Pro-ma zich aan als leverancier en plaatser van ramen en buitendeuren. “Met plaatsing bedoelen we ook een verzorgde afwerking van de raamopening aan de binnenkant,” vult Dennis De Koster aan. “Deze volledige service verzekeren we binnen de provincie Antwerpen.” Als groothandel voor ramen bestrijkt Pro-ma een veel groter territorium. We leveren onze ramen en buitendeuren in gans België aan aannemers die zelf instaan voor de plaatsing,” verduidelijkt Dennis De Koster.

Voor grote projecten wordt individueel genegotieerd met de fabriek om tot de beste prijs te komen. Ook het opmeten gebeurt door een vertegenwoordiging van de fabriek, om de foutmarge tot een absoluut minimum te beperken. Bovendien neemt Pro-ma de coördinatie van de werken op zich. Als leverancier van ‘projectmaterialen’ voegde Pro-ma recent een lijn keukens toe, gericht op de projectmarkt. “We hebben een aantrekkelijke collectie uiterst voordelige modellen en enkele meer exclusieve modellen voor het hogere segment” licht Dennis De Koster toe. “Vanzelfsprekend worden de keukens geleverd met elektro uit de catalogi van zowel basis- als topmerken.”

Een duw in de rug

Het vervangen van oude ramen door nieuwe, beter isolerende en bijgevolg milieuvriendelijker exemplaren wordt aangemoedigd en ook financieel geruggensteund. Voor 2012 zijn er premies voor energiebesparende investeringen via de netbeheerder bij vervanging van enkel glas. Het gaat om 12 euro/m² voor glas met een U-waarde van max. 1.1 W/m²K. De maximale tussenkomst bedraagt 300 euro. Bij vervanging van enkel of dubbel glas door glas met een nog betere isolatiewerking – U-waarde max. 0,8 W/m²K – bedraagt de premie zelfs 15 euro/m², met een maximum van 375 euro. De facturen moeten in 2012 worden opgemaakt en plaatsing dient te gebeuren door een geregistreerde aannemer.

Oude Leeuwenrui 18, 2000 Antwerpen
Tel.: 03-337 77 15, info@pro-ma.be
www.pro-ma.be