Procesbegeleiders met een internationaal netwerk

“De prijs bepalen van een bedrijf bij een overname is een complex proces, waarbij zowel de sterktes en zwaktes van de over te nemen onderneming als de markt waarin het actief is, plus de doelstellingen van de overnemer grondig worden geanalyseerd.” Dat stelt Philippe Craninx van het in fusies en overnames gespecialiseerde Winx Capital House. Het adviesbureau, dat Philippe Craninx samen met partner Peter De Waele in 1998 oprichtte, maakt deel uit van IMAP, wereldwijd de grootste onafhankelijke M&A adviseur voor middelgrote transacties. Daardoor kan het beroep doen op een uitgebreide internationale expertise.

Peter De Waele en Philippe Craninx, managing partners.Winx Capital House is actief in drie domeinen. “Ongeveer 60 tot 65% van onze omzet realiseren we in procesbegeleiding bij fusies en overnames,” vertelt Philippe Craninx. “Daarnaast is 20% afkomstig uit adviesverlening bij Managed Buy Outs. Ten slotte zijn we ook actief in wat we ‘financiële strategie en groei’ noemen: het adviseren van bedrijven op het vlak van aandeelhoudersovereenkomsten, groeifinanciering, herkapitalisaties, enzovoort. Onze aanpak is onafhankelijk en gespecialiseerd. Onafhankelijk wil in dit geval zeggen dat we louter en alleen actief zijn in Corporate Finance.”

Antwerpen Manager: Welke bedrijven worden door Winx Capital House geadviseerd?
Peter De Waele: “We zijn gespecialiseerd in de mid-market, de grote KMO’s met andere woorden. In principe gaat het om bedrijven met een waarde tussen 5 miljoen en 200 miljoen euro. Uiteraard is onze internationale context een sterke troef. We maken deel uit van IMAP, wereldwijd de grootste onafhankelijke adviseur na de ‘big four’ accountantskantoren. Het heeft in 34 landen 101 kantoren. In 2006 voerden we binnen IMAP 218 operaties uit.”

Twee stichters, drie partners

Toen Philippe Craninx (°1961) en Peter De Waele (°1953) in 1998 Winx Capital House boven de doopvont hielden, hadden zij al een ruime ervaring opgedaan bij (groot)banken,  consultancyondernemingen en bedrijven uit de industriële sector. Vandaag telt het adviesbureau, met Nicolas Mathieu (°1966), drie partners.

Oplossingen aanreiken

Antwerpen Manager: Wat komt er praktisch allemaal kijken bij de verkoop van een bedrijf?
Peter De Waele: “Voor alle duidelijkheid: wij zijn geen makelaars of dealafwikkelaars, maar wel procesbegeleiders. Ons uitgangspunt is een goed begrip van de problematiek van het betrokken bedrijf. Eens de problemen geanalyseerd zijn, reiken we oplossingen aan, waarbij verschillende pistes bewandeld kunnen worden. Als de klant op zoek is naar een overnemer, trachten we in de markt een geschikte kandidaat te vinden. Essentieel hierbij is dat, naast uiteraard de prijs, ook strategische en culturele overwegingen een doorslaggevende impact hebben. Door het internationale karakter van onze activiteiten is er in ongeveer driekwart van de gevallen een grensoverschrijdend karakter aanwezig. We gebruiken hierbij systematisch onze lokale aanwezigheid in de verschillende markten wereldwijd evenals de grote internationale expertise binnen IMAP.”

Antwerpen Manager: Hoe wordt de prijs van een over te nemen bedrijf bepaald?
Philippe Craninx: “Dat is afhankelijk van geval tot geval, maar steeds gaat er een uitgebreid proces aan vooraf. Allereerst worden de sterktes en zwaktes van het betrokken bedrijf tot in de details onderzocht. In een volgende fase wordt bekeken welke doelstellingen de klant nastreeft. Ten slotte maken we een analyse van de markt waarin het bedrijf actief is en de mogelijkheden die deze markt te bieden heeft. Op basis van deze drie elementen wordt de prijs bepaald. Het is voor beide partijen uiteraard belangrijk dat naast de prijs ook de strategische en culturele overwegingen juist zitten. Zo is het bijvoorbeeld essentieel een gemeenschappelijke toekomstvisie op de onderneming en haar markt uit te werken. Ook twee jaar nadat de deal gesloten is, moeten koper en verkoper zich gelukkig voelen.”

Info: www.winx.be.