Sedlex – Juridische expertise in de breedste zin

Marcus J.J. Van den Keybus is als advocaat ingeschreven aan de balie te Antwerpen sinds 1979 en de vaste vertegenwoordiger en het aanspreekpunt van het kantoor Sedlex.

Marcus J.J. Van den Keybus.
Marcus J.J. Van den Keybus.

Sedlex verstrekt advies, verleent bemiddeling, voert procedures en behartigt belangen i.v.m. uiteenlopende juridische issues. Mr. Van den Keybus: “Mijn expertise strekt zich uit over een groot rechtsgebied. Eigenlijk doen cliënten een beroep op mijn diensten voor alle rechtstakken, met uitsluiting van fiscaal recht, sociaal recht en strafprocesrecht. Vooral op het gebied van verbintenisrecht, goederenrecht, verzekerings- en verkeersrecht, aannemingsrecht e.a. handelsrecht kan ik bogen op een jarenlange ervaring.”

Efficiënt netwerk
Om de kwaliteit en flexibiliteit van de juridische bijstand te waarborgen onderhoudt het kantoor samenwerkingsverbanden met diverse advocaten(kantoren) in België en Nederland. “Naargelang het dossier doe ik een beroep op een gespecialiseerde jurist, om een optimale service te kunnen verzekeren. Mijn missie is en blijft personen of vennootschappen advies, bijstand en/of vertegenwoordiging te verlenen in de meest diverse rechtsmateries.”

logo sedlexBredabaan 311 – 2990 Wuustwezel – T 03 669 64 39 – m.vdkeybus@sedlex-advocatenkantoor.be – www.sedlex-advocatenkantoor.be