Select Human Resources – Human Resources, de onmisbare energie voor elk bedrijf

De juiste mensen op de juiste plek kunnen inzetten, de beste krachten vinden, ze binden en loyaliteit oogsten, zijn essentieel voor de toekomst van elke onderneming. Dat geldt nog meer als het over de hogere profielen gaat, het gespecialiseerde activiteitenterrein van Select Human Resources.

Bart Gonnissen.

Select Human Resources is reeds meerdere jaren gespecialiseerd in kandidaten of medewerkers met een hogere opleiding, of met ruime ervaring of competenties in hun specifiek werkdomein. Naast de zoektocht naar een job voor kandidaten biedt Select HR aan bedrijven die deze profielen tewerkstellen ook loopbaanbegeleiding en – ontwikkeling. Select HR is dan ook specialist in alle segmenten van HR: instroom, doorstroom en uitstroom van human capital. “Een volledige carrièrebegeleiding is een nog relatief nieuw gegeven op de Belgische markt, maar gezien de schaarste aan goede medewerkers zeker geen overbodige luxe,” benadrukt de heer Bart Gonnissen, CEO van Select Human Resources. “Werknemers die zich goed voelen binnen een bedrijf omdat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen volgens hun potentieel, betekenen een reële meerwaarde voor de werkgever.”

Het logisch complement voor personeelszaken

“Vandaag is het nauwelijks nog denkbaar dat een bedrijf alle nodige kennis en de bijhorende specialisten in huis heeft om alle deelaspecten van human resources professioneel in te vullen,” verzekert Bart Gonnissen. “Het is een uiterst gespecialiseerde business geworden.”

Werving en selectie is voor een bedrijf principieel geen continu gegeven, laat staan een specialisme. Het betekent dan ook dikwijls een overbelasting van de dienst personeelszaken. Voor efficiente en onderbouwde rekrutering ontbreekt men ook veelal aan kennis en tools. Select HR daarentegen beschikt over diverse testbatterijen en competentiemodellen, en haar psychologen en domeinspecialisten ontwikkelen assessmentcenters op maat van alle betrokken.

“Elke klant is anders. Soms wenst men enkel bepaalde onderdelen van een HR project uit handen te geven, en soms verwacht men daarentegen een maximale projectafhandeling. Wij werken dan ook steeds op maat van de klant, en dit aan tarieven die je normaal enkel ziet voor standaardwerk,” stelt Bart Gonnissen vast.

Toekomstgericht

Ontwikkelen van talent, complementair aan het rekruteren van talent: Bart Gonnissen verwacht de komende jaren een explosieve vraag naar complementaire carrièrebegeleiding in samenspraak met werkgever en werknemer. Zo een begeleiding omvat o.a. ontwikkelings- of bijscholingsprogramma’s op maat, eventueel het bijstellen van carrièreobjectieven, en zal een directe impact hebben op de personeelsretentie van elke onderneming.

Detacheren: een bijzondere specialiteit van Select HR is het detacheren van specialisten, vooral in technische, ICT en HR functies, en dit voor allerhande projecten. Deze professionals zijn in dienst van Select HR, en worden op projectbasis tewerkgesteld bij bedrijven. Dit helpt bedrijven wanneer zij zelf niet beschikken over bepaalde competenties en die toch snel aan boord willen halen. Het verlicht ook de financiële lasten die een definitieve tewerkstelling met zich mee kunnen brengen. “De sterkte van ons dienstenaanbod ligt in de flexibele combinatie van de diverse tewerkstellingsformules (vast, tijdelijk of een opeenvolgende combinatie ervan), en dit als onderdeel van een totaalpakket aan HR diensten voor ondernemingen,” aldus Bart Gonnissen.

Select Human Resources is een Belgische onderneming met 28 vestigingen in België, Nederland en Dubai. In België alleen al zijn er momenteel 1.000 vacatures in behandeling.

Hoofdzetel
Noorderlaan 147, 2030 Antwerpen
Tel.: 03-612 22 81
info@selecthr.be, www.selecthr.be