Typhoon – Bij Typhoon waait een nieuwe wind

Typhoon N.V. uit Beveren-Leie, bij Waregem, actief in luchtbehandeling, filtratie en pneumatisch transport, beweegt zich steeds meer in de groeiende wereld van de bio-massa en bio-energie.

Zaakvoerder Kris Devidt.

Bij een belangrijke producent van groene stroom, werd de vraag gesteld om de ventilatoren en buisleidingen te leveren voor een grote mest-drooginstallatie.

Bij de opwekking van bio-gas, wordt mest vergist waarbij brandbare gassen vrijkomen. De restfractie van de mest dient ingedikt en gedroogd te worden, waarna het materiaal onder meer in bemestingsproducten verwerkt kan worden. Typhoon heeft voor dit project zijn gamma aan ventilatoren uitgebreid. Door een aanpassing aan het productieproces werd het mogelijk om ventilatoren te maken met debieten tot 175.000 m³/hr, met een rotordiameter tot 2m30. Door zijn flexibele productietechnieken is Typhoon in staat om in te spelen op de meest diverse klantenvragen, en kunnen totaal op klantenwens gebouwde installaties gerealiseerd worden.

Typhoon is reeds meer dan 52 jaar actief als producent en leverancier van luchtbehandelingsinstallaties, met eigen ontworpen filters, draaisluizen, pneumatische transporten, buiscomponenten, en een compleet eigen gamma van ventilatoren.

Recent werd eveneens geïnvesteerd in een systeem om ventilatoren on-site te balanceren. Bij grote en complexe installaties wordt daarmee een belangrijke tijdswinst gerealiseerd, aangezien de turbine niet uitgebouwd dient te worden.

Grote Heerweg 67, 8791 Beveren-Leie
Tel.: 056-69 46 50, info@typhoon.be, www.typhoon.be