Uw successie: een cadeau aan de fiscus of aan uw kinderen?

Paniek is zelden een goede raadgever. Toch zien we mensen in tijden van (beurs)crisissen beslissingen nemen die minder doordacht zijn dan eigenlijk zou moeten. Een nakend overlijden is vaak ook zo’n crisismoment. Nochtans is het voorbereiden van een goede successieplanning even belangrijk als – zeg maar – een goede brandverzekering, meer nog, van uw successieregeling bent u zeker dat ze ooit van pas komt !

successie_vader_kindHeeft u zich ooit al afgevraagd wat er bij een plots overlijden van uzelf met uw zaak en patrimonium gebeurt? Zijn uw partner en kinderen beschermd tegen de torenhoge successierechten? Wie krijgt de controle over de zaak? Valt uw zaak onder de gunstige erfregeling voor het familiebedrijf? Kan uw gezin de huidige levensstandaard voortzetten zonder uzelf als kostwinner? Hoeveel zou er moeten betaald worden wanneer u gisteren iets was overkomen?

Al uw vragen worden tijdens deze informatieavond beantwoord en gekaderd binnen een degelijke financiële planning.

Optima Financial Planners is in België al meer dan 17 jaar de toonaangevende onderneming op het vlak van persoonlijke, financiële en fiscale planning voor bedrijfsleiders, vrije beroepen en andere vermogenden. Daarbij staan onafhankelijkheid en innovatie steeds voorop. Optima helpt u met een financiële planning op maat van uw leven, dankzij een optimale combinatie van vier kennisdomeinen – inkomen, vermogen, pensioen en nalatenschap.

Meer informatie:  www.optima.be

31 maart 2009, Antwerpen : Gratis informatieavond & cocktail: klik hier voor meer informatie en inschrijvingsformulier

8 april 2009, Gent : Gratis informatieavond & cocktail: klik hier voor meer informatie en inschrijvingsformulier