Wegenbouw Huijbregts – “Van de volledige dorpskern tot een bedrijfsparking”

Wie in de provincies Antwerpen of Limburg met de auto of fiets op pad gaat, rijdt ongetwijfeld ergens wel over een weg of fietspad dat werd aangelegd door Wegenbouw Huijbregts. “Naast overheidsopdrachten staan tal van verkavelingen en bedrijfsterreinen op onze referentielijst,” vertelt algemeen directeur Peter Kelder. “Bij elk project – klein of groot – primeert de kwaliteit.”

Peter Kelder.

Op 11 mei 1949 zei Martinus Huijbregts uit het Nederlandse Reusel niet alleen ‘ja’ tegen zijn bruid Nel. Diezelfde dag richtte hij een loonwerkbedrijf op. Doorheen de jaren verschoven de bedrijfsactiviteiten volledig naar een totaalservice voor wegenbouw en rioleringsprojecten. 60 jaar later bestaat de bedrijvengroep Huijbregts uit een volwaardige Nederlandse en Belgische poot. Het Belgische bedrijf heeft twee vestigingen: Huijbregts Wegenbouw in Arendonk en de Molse Bouwonderneming in Geel. “Onderlinge kennisdeling en wederzijdse ondersteuning staan binnen onze groep centraal,” legt Peter Kelder uit. “Wij realiseren projecten voor zowel gemeentebesturen, de Provincie, AWV, afvalwatermaatschappijen als private verkavelaars en bedrijven.”

Meedenken

“We beschikken intern over alle vakkennis en het nodige materieel om ieder wegenbouw- of rioleringsproject tot een goed einde te brengen,” gaat de algemeen directeur verder. “Al in een vroeg stadium van het project bieden we onze expertise aan. Zo stellen we geregeld – met het oog op een betere kwaliteit tegen een scherpere prijs – alternatieve uitvoeringswijzen of ander materiaal voor. Ook het volledige ontwerp kunnen we voor onze rekening nemen.”

Hoge Mauw 310, 2370 Arendonk
Tel.: 014-67 97 89
info@huijbregts.eu, www.huijbregts.eu