Wennick – Voor al uw vragen voor de binnenvaart

De binnenvaart kent nog te veel geheimen voor de Vlaamse bedrijfswereld. Patrick Hermans brengt daar met Wennick verandering in.

Patrick Hermans: “Er is behoefte aan goed opgeleide schippers, meedraaien op de Deseo brengt kandidaat-schippers veel bij.”

Patrick Hermans beheert een estuaire- binnenvaartcontainerschip, de Deseo, dat het gebied tussen Zeebrugge, het Vlaamse binnenland en de Rijnhavens ontsluit in opdracht van bevrachter PortConnect. Zijn ervaring van 25 jaar stelt hij nu ook ter beschikking van collega’s, schippers-in-opleiding én bedrijven met vragen over de binnenvaart.

Schipper en leermeester

Wennick bvba ontstond uit de vraag om advies te verlenen over het vervoer van gevaarlijke stoffen over het water. Patrick Hermans breidde die activiteit uit met personeelsbeleid en -opleiding. Dat gebeurt in samenwerking met de VDAB (Antwerpen en Zeebrugge), de binnenvaartschool van Zwijndrecht en het Maritiem Instituut Mercator in Oostende. “Ik ben schipper én leermeester,” lacht Patrick Hermans. “Er is behoefte aan goed opgeleide schippers, meedraaien op de Deseo brengt kandidaat-schippers veel bij.”

Vragen over binnenvaart

Bedrijven weten nog te weinig over de voordelen en het nut van de binnenvaart, vindt Patrick Hermans. “Er is veel mogelijk, zeker voor droge ladingen en containers. Wij geven desgevraagd advies over wat de binnenvaart voor een bedrijf kan betekenen.”

Esmoreitlaan 53 bus 42, 2050 Antwerpen
Tel.: 0475 36 47 62, deseo@binnenvaartonline.be