WILRIJK – Polo Architects ontwerpt woonproject Louise Marie

polo-architecsPolo Architects of Poponcini & Lootens ir. Architecten heeft de ontwerpwedstrijd gewonnen voor het woonproject Louise Marie op de hoek van de Karel Oomsstraat en de Desguinlei in Wilrijk.

De beoordelinsgsommissie vindt het winnende project vernieuwend in zijn integrale en doordachte aanpak. Bovendien wordt in het ontwerp veel aandacht besteed aan de beeldkwaliteit, de integratie van groen, de duurzaamheidsaspecten en de stedenbouwkundige inpassing. Ten slotte zijn het plan van aanpak en de taken van de verschillende partners in het bouwteam helder en duidelijk omschreven.