Winx Dealmakers – “Hard onderhandelen is niet hetzelfde als goed onderhandelen”

Een bedrijf verkopen is veel meer dan een beredeneerd, bedrijfseconomisch proces. Meestal gaan er heel wat emoties mee gepaard en gaat niemand over één nacht ijs bij het nemen van zo’n beslissing. Bovendien is het een complexe zaak met veel invalshoeken en risico’s. Onafhankelijk advieskantoor Winx Dealmakers loodst kmo-eigenaars en -bedrijfsleiders van de beslissing tot verkoop naar de realisatie van de gewenste transactie.

Bram Verstraeten, partner bij Winx Dealmakers: “Onze filosofie is geënt op drie kernwoorden: professionalisme, methodologie en discretie.”

Winx Dealmakers is als een spin-off gegroeid uit zusterbedrijf Winx Capital House dat zich richt op grotere en internationale overnames. “Winx Dealmakers vertaalde de technologie van de grote overnames naar de kmo-omgeving,” zegt Bram Verstraeten, partner bij Winx Dealmakers. “Wij zijn een nationale organisatie die in elke provincie een lokale expert-aanspreekpersoon heeft. Winx Dealmakers slaat zo de brug van het regionale naar het nationale niveau.”

Professioneel en discreet

“Onze filosofie is geënt op drie kernwoorden: professionalisme, methodologie en discretie,” vervolgt Bram Verstraeten. “Dat laatste, die discretie, spreekt vanzelf. Wij gaan daar heel ver in. Zo wordt er nooit geadverteerd: niet in de krant en niet op internet. Wij werken heel doelgericht naar die kopers waarvan wij denken dat ze de juiste kopers zijn.”

Ervaring en methodologie

Winx Dealmakers begeleidt haar cliënten in alle stadia van het verkoopsproces. Een specifieke methodologie, gebaseerd op ervaring en knowhow, is een belangrijke troef. “Uiteraard moet je goed onderhandelen, en ja, je moet een goed contract bedingen. Maar een goede overname is in de eerste plaats het resultaat van een proces. Onze expertise, maar ook onze structuur en filosofie leiden tot succesvolle transacties.”

Van analyse tot realisatie

Procesbegeleiding houdt een aantal stappen in. Een goede analyse is altijd de start van een succesvolle verkoop: wat wens je te verkopen, wie is beste koper en waarom, wat is het bedrijf waard en wat zijn de valkuilen? Vervolgens moet je de juiste mensen contacteren met de juiste boodschap. In de onderhandelingsfase geldt dan weer dat hard onderhandelen niet hetzelfde is als goed onderhandelen. En last but not least: zorg dat alle losse puzzelstukken perfect passen in de vorm van sluitende contracten, structuren en afspraken. In het hele verhaal coördineert Winx Dealmakers ook het team dat bij de overname betrokken is: de fiscalist, advocaat, jurist, revisor en/of boekhouder. Die begeleiding is essentieel om de juiste dynamiek te houden tussen de verschillende stappen.

Kruisbestuiving

15 jaar geleden ontstond Winx Capital House als een advieskantoor voor overnames in het internationale middensegment. Spin-off Winx Dealmakers profileert zich op de kmo-markt. Het integreert daarbij de knowhow van Winx Capital House. Bram Verstraeten: “Deze kruisbestuiving maakt ons uniek. Als blijkt dat er bij een kmo-overname behoefte is aan internationale kopers of heel specifieke kennis, dan biedt Winx Capital House de juiste weg.”

Schalienhoevedreef 20C, 2800 Mechelen
Tel.: 015-29 33 90, dealmakers@winx.be, www.dealmakers.be