Al 20 jaar een ‘winning team’

VDK Spaarbank is ruim twee decennia hoofdsponsor van KAA Gent. Onlangs hernieuwde de bank het contract nog eens voor vier voetbalseizoenen. Het is de sponsor met de langste staat van dienst bij de Buffalo’s. Een verhaal van maatschappelijke betrokkenheid en het delen van een ‘winning’ gevoel.

Frank Bruggeman.VDK, voorheen Volksdepositokas, werd in 1926 in Gent gesticht als christelijk geïnspireerde regionale spaarkas voor de gewone man. Om de naamsverandering naar VDK optimaal te communiceren, koos de bank eind jaren ‘80 onder meer voor sportsponsoring. Frank Bruggeman (onderdirecteur VDK): “Tot voor vijf jaar was VDK enkel actief in de regio Gent-Eeklo, ondertussen is het werkgebied uitgebreid naar heel Oost- en West-Vlaanderen. Gezien die regionale werking was de keuze voor KAA Gent logisch. Bovendien was de club destijds gezakt naar tweede klasse. Een periode van sportieve en extrasportieve laagconjunctuur, het ideale instapmoment.”

Concrete doelstellingen

Met haar sponsoring wil de bank vier doelstellingen waarmaken: de naambekendheid bevorderen, een ‘winning’ imago opbouwen, medewerkers en relaties laten meegenieten en ten slotte maatschappelijke
betrokkenheid aantonen. “Voor VDK is de integratie van sportsponsoring in de communicatiemix onontbeerlijk om impact te hebben op lange termijn,” vervolgt Frank Bruggeman.

Consequent blijven

In sportsponsoring focust VDK op drie sporten. In het voetbal en volleybal kiest VDK bewust voor clubsponsoring. In het wielrennen opteert men voor sponsoring van regionale events (Omloop Het Volk,
Gentse 6-daagse, Kuurne-Brussel-Kuurne). De onderdirecteur heeft nog een boodschap voor kandidaat-sponsors. “Maak keuzes en wees consequent op lange termijn! En vooral: kies voor een project dat aansluit bij je doelgroep en ondersteun je sponsoring met passende communicatie. Maak van sponsorship partnership. Dat is de beste garantie op een maximaal rendement!”