Belgische bedrijven investeren dit jaar 10,6 miljard euro in ICT

Belgische ondernemingen verhogen al enkele jaren op rij hun investeringen in ICT. Volgens het onderzoeksbureau MarketCap stijgt het investeringsbudget in ICT in België van een kleine 10,1 miljard euro in 2006 naar 10,6 miljard euro in 2007 (+5,3%). Dat goede nieuws wordt een beetje overschaduwd door een dreigend tekort aan informatici.

Het aandeel van de softwarebudgetten zal in 2007 met één procent stijgen, ten nadele van de services.Volgens beroepsvereniging Agoria groeide de technologische industrie in België in 2006 met 4%. Dat zorgde voor 3.300 extra arbeidsplaatsen. De technologiebedrijven danken hun groei in hoge mate aan de uitstekende internationale conjunctuur. Nieuwe producten en activiteiten en de uitbreiding naar nieuwe buitenlandse afzetmarkten speelden eveneens een rol bij de realisatie van deze puike resultaten. Vooral de sectoren mechatronica (mechanica en elektronica) en elektrotechniek presteerden uitstekend met een omzetstijging van ongeveer 5,5%. Ook de ICT-bedrijven deden het volgens Agoria opvallend goed met 4,5% groei. De groeicijfers van de ICT-sector worden bevestigd door de stijgende IT-uitgaven in de bedrijfswereld. Het vakblad Smart Business Strategies publiceerde in januari de resultaten van een door onderzoeksbureau MarketCap uitgevoerde enquête omtrent IT-investeringen van Belgische en Luxemburgse bedrijven en instellingen Volgens de studie hebben Belgische organisaties in 2006 een kleine 10,1 miljard euro besteed aan IT-uitgaven. De onderzoekers verwachten dat dit cijfer in 2007 zal stijgen tot 10,6 miljard (+5,3%). Ook voor 2008 wordt op een aanhoudend groeiscenario gerekend (+5,9%). Deze groeicijfers liggen in lijn met de internationale groei van de IT-sector.

Industrie op kop

Grote en middelgrote machines boeten aan populariteit in ten voordele van PC-servers (+4% ten opzichte van 2006) en PC’s (+7,4%).Nog volgens dezelfde enquêteurs neemt de industrie 22% van alle IT-bestedingen voor haar rekening. Op de tweede plaats staat de overheid, met 17%. De bank- en verzekeringssector vertegenwoordigt 14% van alle IT-bestedingen en staat daarmee op de derde plaats. Verder splitst de studie het totale IT-budget op in de segmenten hardware, software en services. In 2006 was hardware goed voor 34% van het budget, software vertegenwoordigde 30% en services 36%. Volgens het onderzoek zal het aandeel van de softwarebudgetten in 2007 met één procent stijgen, ten nadele van de services. Deze evolutie blijkt ook uit deverwachte groeicijfers per segment in 2007. Uitgaven voor software stijgen dit jaar met 11%, terwijl voor de services een lichte daling wordt voorzien. Bestedingen in hardware zullen met 6% toenemen. In elk van de drie segmenten zijn er ook een aantal trends zichtbaar. Zo stelt de studie vast dat grote en middelgrote machines aan populariteit inboeten ten voordele van PC-servers (+4% ten opzichte van 2006) en PC’s (+7,4%). Apparatuur voor opslag (+8,8%) en netwerkhardware (+11,7%) hebben eveneens de wind in de zeilen. In het softwaresegment groeit de applicatiesoftware (+14,7%) beduidend sneller dan systeemsoftware (+5,1%). De ontwikkeling van eigen bedrijfsapplicaties is goed voor een groei van 8,9%. Ten slotte gaan op de stagnerende markt van IT-services de onderhoudsbudgetten achteruit met 2%. De budgetten voor operationele ondersteuning dalen eveneens, zij het in beperkte mate. Anderzijds zal er dit jaar in het services-segment iets meer worden besteed aan trainingen en opleidingen (+0,7% ten opzichte van 2006).

ICT-budgetten per sector

Arbeidsmarkt

Dat laatste cijfer is goed nieuws, want er dreigt schaarste op de ICT-arbeidsmarkt. Prof. dr. Geert Van Hootegem van de faculteit Sociale Wetenschappen aan de KU Leuven gaf onlangs de conclusies vrij van zijn zesde jaarlijkse peiling naar de HR-trends in de ICT-sector. Hij besluit daaruit dat het op het eerste gezicht vrij goed gaat met de ICT: het aantal ondernemingen groeit, de omzetten stijgen en de tewerkstelling neemt voor het eerst sinds 2001 weer toe. Maar er schuilt een addertje onder het gras: de investeringen in opleidingen zijn te laag. In de sector lag het aantal uren opleiding in 2005 zelfs onder het niveau van 1999. Bovendien blijft in het onderwijs het aantal eerstejaarsstudenten informatica dalen. In 2004 zakte dat zelfs tot onder het niveau van 1996. Om een antwoord te bieden op deze problematiek lanceerde minister van Werk en Informatisering Peter Vanvelthoven onlangs het Euthania-plan. Het doel is om jongeren, ouders en leerkrachten te sensibiliseren voor toekomstgerichte opleidingen. Daarbij denkt het ministerie bijvoorbeeld aan de creatie van stageplaatsen in ICTafdelingen van de overheid, de organisatie van voordrachten in scholen, schoolbezoeken aan ICT-bedrijven, enzovoort. Tevens wordt eind april de informatiebrochure ‘Go 4 IT’ in een oplage van ruim 100.000 exemplaren verspreid onder de leerlingen van de twee laatste jaren van het secundair onderwijs. ‘Go 4 IT’ zal ook gebruikt worden als documentatiemateriaal op roadshows die het ministerie samen met Agoria wil opzetten. De brochure neemt een aantal mythes weg over het beroep van informaticus en biedt een overzicht van de mogelijke studierichtingen en kansen op de ICT-arbeidsmarkt.

ICT-budgetten in België

L.F.