Bernard De Potter, Agentschap Ondernemen “Kredieten krijgen wordt dé uitdaging voor veel bedrijven”

bernard-de-potter-agentschap-ondernemen

“Ondernemingen met knipperlichten bijstaan, krijgt vandaag voorrang”

Vele bedrijven beleven benarde tijden. Vaak kan nog niet gesproken worden over een ‘on­derneming in moeilijkheden’, toch worden heel wat onder hen met een resem ‘knipper­lichten’ geconfronteerd. Aan deze onderne­mingen biedt het Agentschap Ondernemen een aparte dienstverlening aan. Over het hoe en waarom hiervan spraken we met Bernard De Potter en Fons Kemps, respec­tievelijk administrateur-generaal van het Agentschap Ondernemen en verantwoor­delijke voor het Agentschap Ondernemen West-Vlaanderen.