BRUSSEL – Audiovisuele bedrijven pleiten voor actualisering tax shelter-maatregel

Peter Bouckaert, voorzitter van de VFPB
Peter Bouckaert, voorzitter van de VFPB

De Belgische film– en televisieproducenten, verenigd in VFPB (De Vlaamse Film Producenten Bond) en UPFF (l’Union de Producteurs de Films Francophones), presenteerden onlangs hun voorstel voor de actualisering van de tax shelter-maatregel.

In 2003 werd de Belgische ‘tax shelter’ ingevoerd onder impuls van Didier Reynders, de toenmalige minister van financiën. De filosofie van de oorspronkelijke wet was het samenbrengen van investeerders en productiehuizen voor een specifieke productie, waarbij het risico van de investeerders werd gereduceerd via een fiscaal gunstregime. De maatregel leidde de afgelopen tien jaar tot een enorme opleving in de audiovisuele sector.

Volgens de VFPB en de UPFF dreigt deze dynamiek volledig stil te vallen door ontsporingen in het gebruik van het systeem. De sector vraagt dat de regering de maatregel actualiseert. De  oplossing bestaat volgens de producenten uit een verregaande vereenvoudiging van de zeer dure en niet transparante afgeleide financiële producten, het voorzien van een attractief vast netto rendement van ruim 5%, het terugdringen van het risico voor investeerders en een efficiëntere werking van de distributie.