BRUSSEL – Langeafstandsverkeer compenseert daling passagiersaantallen bij Brussels Airport

In november maakten 1,9 % minder passagiers gebruik van Brussels Airport vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Deze vermindering is grotendeels toe te schrijven aan de algemene trend in de economie. Desondanks blijft het intercontinentaal verkeer en ‘low fare’ vervoer sterk groeien. Het aantal vliegtuigbewegingen daalde tot 4,6 %, maar wordt gecompenseerd door een toenemend gemiddeld aantal reizigers per vlucht. Het vrachtverkeer daalde met 17 % en ligt daarmee volledig in lijn met de negatieve evolutie van het vrachtverkeer in heel Europa. Begin december kondigde Brussels Airport een aantal nieuwe routes aan.