Charles Princen: Netwerken is samenwerken

De Businessclub 2000 begon in 1999 met de ambitie om uit groeien tot een netwerk waar bedrijven en ondernemers elkaar kunnen ontmoeten en eventueel samenwerken. Daarnaast streeft BC2000 naar een mentaliteitsomslag in de Tiense regio. Charles Princen, voorzitter van Businessclub 2000, blikt alvast tevreden terug op enkele realisaties uit het verleden.

Charles Princen: “Wij willen een cultuur van economische vernieuwing waarin bedrijfsleiders, zaakvoerders, politici, wetenschappers en financiers worden betrokken.”Tienen is niet alleen de suikerstad waar het aangenaam vertoeven is, het is ook een plaats waar ondernemers en bedrijven zeer actief werken aan de economische ontwikkeling. De Businessclub 2000 draagt haar steentje bij tot die ontwikkeling. Charles Princen: “Wij willen een cultuur van economische vernieuwing waarin bedrijfsleiders, zaakvoerders, politici, wetenschappers en financiers worden betrokken. Dat doen we door een dialoog te creëren tussen de verschillende partners met als doel de tewerkstelling in Tienen te laten toenemen.” Tienen heeft daarvoor een uistekende ligging, kent een goede ontsluiting en heeft een goede bereikbaarheid. “Daarbij komt nog dat de stad Tienen bedrijfsvriendelijk is. De stad stimuleert de goede contacten tussen de bedrijven en de verschillende overheidsinstanties. Zij doen inspanningen om bedrijven aan te trekken. Wij steunen die initiatieven want wij hebben uiteraard gemeenschappelijke doelen. Ook wij willen een toegevoegde waarde creëren voor onze leden en partners. Dat kunnen we door te netwerken. Uit dat netwerken ontstaan dan automatisch samenwerkingsverbanden.”

Activiteiten

De Businessclub begrijpt als geen ander dat samenwerking in de regio leidt tot synergieopbrengsten en schaalvoordelen met meer succes en meer winstgevendheid. Charles Princen: “Wij geven de aanzet tot die samenwerking met overheden, economische organisaties en sectorfederaties tijdens verschillende ontmoetingen. Het jaarlijks economisch congres probeert daar op in te spelen. Maar daarnaast zijn er nog de ontbijtmeetings, een smakelijk ontbijt in het auditorium van het Suikermuseum gevolgd door een lezing in de Raadszaal van het stadhuis.” BC2000 beperkt zich niet tot de stad Tienen, ze werkt ook samen met andere gemeenten in de regio van Tienen. Charles Princen: “Wij werken inderdaad samen met Boutersem, Glabbeek, Kortenaken en Landen en proberen ook daar het netwerkdenken verder uit te bouwen. Op termijn willen wij immers evolueren naar een ‘Verbond van Oost-Brabantse Ondernemingen’.”

Info: www.bc2000.be